Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κυβερνήτη Πλωτών Γερανών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηceca13bf-7367-4557-bd3c-624f9064e082 199911

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 +
  (1)

  Κόστος

  8.8

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του κυβερνήτη πλωτών γερανών. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: "Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κυβερνήτη Πλωτών Γερανών".


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / ΈνστασηΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

     NACE

     • 70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του κυβερνήτη πλωτών γερανών

       Επίσημος τίτλος

       Κυβερνήτης Πλωτών Γερανών

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,,,


       • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μην έχει καταδικαστεί οποτεδήποτε και τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα ληστείας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, λαθρεμπορίας, κατοχής χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών, εκμετάλλευσης πορνών και σωματεμπορίας, αποπλάνησης, βιασμού, εξαναγκασμού σε ασέλγεια, κλοπής, πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαίρεσης, παράβαση του Νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών (ν.δ. 420/1970) και να έχει την προβλεπόμενη ηλικία από την εργατική νομοθεσία.


        Όχι Όχι

       • 2 Προϋπηρεσίας Εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου Κυβερνήτη Γ’ Τάξης, το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών προϋπηρεσίας σε πλωτούς γερανούς σαν ναύτης μειώνεται σε ένα (1) έτος, αποδεικνύεται δε με την ίδια διαδικασία.


        Όχι Όχι

       • 3 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει κολύμβηση.


        Όχι Όχι

       • 4 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην οικεία Δ.Ο.Υ.


        Όχι Όχι

       • 1 Αιτιολογία παραβόλου: «για κυβερνήτη πλωτών γερανών» 8.8 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με περιεχόμενο: «γνωρίζω κολύμβηση». (ενσωματώνεται στη Αίτηση - Υ.Δ.) και : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……….. διαθέτω την αριθ. …… άδεια άσκησης επιτηδεύματος η οποία μου έχει χορηγηθεί από την ………. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)». Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με περιεχόμενο: «γνωρίζω κολύμβηση». (ενσωματώνεται στη Αίτηση - Υ.Δ.) και : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……….. διαθέτω την αριθ. …… άδεια άσκησης επιτηδεύματος η οποία μου έχει χορηγηθεί από την ………. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο σε φωτοαντίγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο σε φωτοαντίγραφο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 3 Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακώς για την ημεδαπή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • 4 Γνωμάτευση της ΥΕΑΝΕΘ περί της ικανότητας του υποψηφίου να εργασθεί σαν πλήρωμα πλωτού γερανού. Γνωμάτευση

        Γνωμάτευση της ΥΕΑΝΕΘ περί της ικανότητας του υποψηφίου να εργασθεί σαν πλήρωμα πλωτού γερανού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8520

       • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από ιδιοκτήτη πλωτού γερανού ή από τον Πρόεδρο ενός νόμιμα λειτουργούντος σωματείου πληρωμάτων πλωτών γερανών, ή ένορκες βεβαιώσεις τριών τουλάχιστον εργατών πλωτών γερανών, που θα αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος για την άδεια Κυβερνήτη έχει προϋπηρεσία σε πλωτούς γερανούς πέντε (5) τουλάχιστον έτη σαν ναύτης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από ιδιοκτήτη πλωτού γερανού ή από τον Πρόεδρο ενός νόμιμα λειτουργούντος σωματείου πληρωμάτων πλωτών γερανών, ή ένορκες βεβαιώσεις τριών τουλάχιστον εργατών πλωτών γερανών, που θα αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος για την άδεια Κυβερνήτη έχει προϋπηρεσία σε πλωτούς γερανούς πέντε (5) τουλάχιστον έτη σαν ναύτης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Υπουργική Απόφαση

        Περιγραφή Οι εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις περί εγκρίσεως ειδικών κανονισμών λιμένων.


       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Συμμετοχή σε εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αιτών λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αν ο αιτών επιτύχει, εκδίδεται η Άδεια και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.