Βεβαίωση Ιστορικού Μεταβολών σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0d2cf403-4e0c-4045-9fd8-1816d7aae08a 243444

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση στην αιτούσα επιχείρηση βεβαιώσεων σχετικά με τις μεταβολές του Καταστατικού της, τη σύνθεση του Οργάνου Διοίκησης και σχετικά με το αν βρίσκεται σε καθεστώς λύσης ή εκκαθάρισης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ιστορικού μεταβολών

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση περί τροποποιήσεων Καταστατικού, Βεβαίωση μεταβολών, Βεβαίωση μη λύσης-μη εκκαθάρισης, βεβαίωση σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης, βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησης

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων


       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Η αίτηση να υποβάλεται από Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων εγγεγραμμένους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο


        Όχι Όχι

       • Νόμος 4430 2016 205 Α
       • Υπουργική Απόφαση 61621/2643/30-12-2016 2017 56 Β

        Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου βεβαιώνει τα στοιχεία ταυότητας των επιχειρήσεων που καταχωρούνται με βάση τις διαδικασίες που οριζονται στην συγκεκριμένη ΥΑ.

        Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/07/Efarmostiki YA.pdf

       • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

        Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

        Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/YA-61986 2017 %CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F.pdf

       • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισάγει στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να ταυτοποιηθεί μέσω ΓΓΠΣ

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης ιστορικού μεταβολών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση βεβαιώσης ιστορικού μεταβολών, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα πεδία: Τροποποιήσεις Καταστατικού, Μη λύσης-μη εκκαθαρισης, Σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Σημειώσεις Η αίτηση απορρίπτεται σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες ετήσιες αιτήσεις Πιστοποιητικού Μέλους (αρ.16 παρ.4 ΥΑ61621/Δ5.2643)

        Όχι Όχι


       • 4 Έγκριση ή απόρριψη αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Σε περίπτωση έγκρισης, χορηγεί την σχετική βεβαίωση μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr

        Όχι Ναι


       • Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.