Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea5dca24-06ea-4010-8906-8a08e610fbf3 535757

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Για τη διαδικασία δεν απαιτούνται δικαιολογητικά αλλά μόνο η

  αίτηση, το έντυπο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και αποστέλλεται και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλη η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην

  εγκύκλιο των μεταθέσεων

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού και του σχολείου για το οποίο ζητείται η αμοιβαία μετάθεση. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε δια ζώσης, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης


       Μητρώα που τηρούνται

       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
       Datacenter

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή την ίδια ειδικότητα.


        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη.


        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.


        Όχι Όχι

       • 5 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.


        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Να έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα, στην οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι.


        Όχι Όχι

       • 7 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία


        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 10 50 1996 45 Α

        Περιγραφή Αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

       • Νόμος 94 4812 2021 110 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στο κώλυμα των υπηρετούντων με θητεία εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

       • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα μετάθεσης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

       • Προεδρικό Διάταγμα 9 100 1997 94 Α

        Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 10 του ΠΔ50/1996 σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες αμοιβαίας μετάθεσης. Διευκρινίζει επίσης υπό ποιες προϋποθέσεις οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

       • 1 Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από δύο εκπαιδευτικούς που έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για αμοιβαία μετάθεση.

        Όχι Όχι


       • 3 Διαβίβαση αίτησης στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διαβίβαση των αιτήσεων και των βεβαιώσεων στο ΠΥΣΔΕ

        Όχι Όχι


       • 4 Απόφαση ΠΥΣΔΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για την αμοιβαία μετάθεση, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση Απόφασης αμοιβαίων μεταθέσεων.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή ανακοίνωσης αμοιβαίας μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή ανακοίνωσης αμοιβαίας μετάθεσης στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

        Όχι Ναι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.