Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση119f88e5-22be-429b-aa5f-b9292a7c3c16 341757

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  65

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την ανανέωση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η οποία από την έκδοσή της ισχύει μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους


       Μητρώα που τηρούνται

       Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,


       • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας της του.


        Όχι Όχι

       • 2 Υγειονομικές Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εάν επισυναφθούν ιατρικές βεβαιώσεις-πιστοποιητικά η ανανέωση ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Αντί για πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών, δύναται να προσκομισθεί ευκρινές αντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτεί την κατοχή κωδικών TAXISnet από τους ενδιαφερόμενους.

        Όχι Όχι

       • 1 Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, ανανέωση. 15 €

        Κωδικός e-παραβόλου 4830

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 2133.1/28057 2019 1628 Β

        Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων υπ΄ αρ. 50.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201628

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή της Αίτησης με φυσικό τρόπο


        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το σκοπό αυτό.

        Ναι Όχι


       • 3 Ψηφιακή υποβολή της Αίτησης


        Περιγραφή Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης Gov.gr.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώριση της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), και ακολούθως ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση της άδειας και χορήγηση Βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από την οικεία Λιμενική Αρχή, χορηγείται αρχικά βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Εν συνεχεία επιδίδεται και η άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Ναι


       • Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους Πρόσβαση μέσω του gov.gr


       • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα.

        Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 3 Ευκρινές αντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου.

        Ευκρινές αντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι 6866

       • 4 Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφίες

        Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://edla.hcg.gr/help/#photo

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 5 Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος και απαιτείται η ανανέωσή της. Άδεια

        Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος και απαιτείται η ανανέωσή της.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.