Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάταξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Αναθεώρηση ως προς 22:06, 9 Φεβρουαρίου 2023 από τον Api-bot (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3fbf2f6f-14b0-4ae1-864b-af59b80819b5 326140

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, Διεύθυνση Νομικού Σώματος

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάταξης. Η αίτηση διακοπής αναβολής κατάταξης, η οποία υποβάλλεται από όσους έκαναν χρήση της αναβολής κατάταξης, είναι δυνατό να ανακληθεί μέχρι την προηγούμενη της προσδιοριζόμενης για κατάταξη ημερομηνίας, με αίτηση που κατατίθεται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. Η ανάκληση συνεπάγεται ότι ο προγραμματισμός της στράτευσης του αιτούντος, που έγινε λόγω της διακοπής της αναβολής του, δεν ισχύει και ότι ο ίδιος εξακολουθεί να διατελεί νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει της αναβολής κατάταξης, που του είχε χορηγηθεί.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Η ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής πραγματοποιείται με απλή αίτηση προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς άλλα δικαιολογητικά.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Η ανάκληση διακοπής αναβολής κατάταξης γίνεται αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι κατατίθεται εμπρόθεσμα. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ότι εξακολουθεί να τελεί σε αναβολή κατάταξης μέσω της θυρίδας του στην ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανάκληση διακοπής αναβολής

       Επίσημος τίτλος

       Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάταξης


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ-ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Απαιτείται να έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο αναβολή κατάταξης, η οποία να έχει διακοπεί πριν τη λήξη της, με αίτηση του ιδίου.

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Η ανάκληση της αίτησης για τη διακοπή αναβολής κατάταξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο έως την προηγουμένη της ημερομηνίας που του ορίσθηκε για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 30 3421 2005 302 Α
       • Υπουργική Απόφαση 16 παράγραφος 6 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ), τη Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440/22-12-2014, τ. Β’ ) τη Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/07-10-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2822/21-10-2014, τ. Β’ ) την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄) το άρθρο 2 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699) και το άρθρο 1 της Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 4611)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (www.stratologia.gr) ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ανακαλείται η διακοπή της αναβολής κατάταξης. Ο προγραμματισμός της στράτευσης του αιτούντος, που έγινε λόγω της διακοπής της αναβολής του, δεν ισχύει και ο αιτών εξακολουθεί να διατελεί νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει της αναβολής κατάταξης, που του είχε χορηγηθεί.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (https://www.stra...s_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι


       • 4 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων Η αίτηση ανάκλησης της διακοπής αναβολής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν αυθεντικοποίησης του χρήστη με κωδικούς taxisnet.


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.