Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης από Έλληνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdcc931d1-8ba8-4848-9da9-4caede6fb3c7 190471

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  18 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Αφορά την περίπτωση για τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982 (16.7.1982), εφόσον θεωρείται γνήσιο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του. Το άρθρο 14 παρ. 2 αποτελεί κωδικοποίηση των προϋφιστάμενων διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 69 ν. 2910/2001 με τις οποίες τα παιδιά Έλληνα που γεννήθηκαν πριν από την 16-7-1982 από γάμο ανυπόστατο με αλλοδαπή, γίνονται Έλληνες αν δηλώσουν - οποτεδήποτε - τη σχετική τους βούληση στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό ή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας, εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Καθορισμού ιθαγένειας - Δήλωση

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ειδική Διοικητική ΠροσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 4604/2019 (Α΄50) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 37 ν. 4674/2020 (Α΄53): Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 ν. 3200/1955 (Α΄97). Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. `

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση.

       Επίσημος τίτλος

       Ειδικές Περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Ηλικιακές Ο/Η αιτών /ούσα πρέπει να έχει γεννηθεί πριν από την 16-7-1982


        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Ο/Η αιτών/ούσα πρέπει να έχει γεννηθεί από πατέρα Έλληνα κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου του


        Όχι Όχι

       • 3 Οικογενειακές Ο πατέρας να έχει τελέσει ανυπόστατο γάμο με αλλοδαπή υπήκοο πριν την 16-7-1982.


        Όχι Όχι

       • 4 Υπηκοότητας Ο/Η αιτών/ούσα να είναι αλλοδαπός, να μην έχει αποκτήσει δηλ. την ελληνική ιθαγένεια με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Να υποβάλει σχετική δήλωση ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.


        Όχι Όχι

       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Ο.Τ.Α. της χώρας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9224

       • 2 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών, το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών, το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην προαναφερόμενη περίπτωση δεδομένου ότι δεν υφίσταται συντεταγμένη σε ληξιαρχείο Ο.Τ.Α. της χώρας πράξη γεννήσεως του αιτούντος, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 8619

       • 3 Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα σε Δημοτολόγια Ο.Τ.Α της χώρας Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

        Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα σε Δημοτολόγια Ο.Τ.Α της χώρας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δημοτολογικής εγγραφής του πατέρα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά την ημεροχρονολογία τέλεσης του γάμου ήταν Έλληνας υπήκοος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2712

       • 4 Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος η οποία να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών Αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης). Πιστοποιητικό

        Ληξιαρχική Πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος η οποία να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών Αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου των γονέων του αιτούντος, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τύπος του γάμου (υποστατός ή ανυπόστατος κατά το χρόνο τέλεσής του), ώστε να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 5 Αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4746

       • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Ο/Η αιτών/ούσα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δήμο του Ελληνικού Κράτους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νόμος 14 παρ. 2 3284 2004 217 Α

        Περιγραφή Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982( 16.7.1982), εφόσον θεωρείται γνήσιο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

       • Εγκύκλιος 14 Φ.102744/2709/2005 2005
       • 1 Έναρξη διαδικασίας - Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας που προΐσταται του Δήμου στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος, ή στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή αν είναι κάτοικος αλλοδαπής. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα και όχι δια πληρεξουσίου. Όταν η αίτηση περιέλθει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ιθαγένειας πρωτοκολλείται, λαμβάνει αριθμό φακέλου και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

        Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί σε Ελληνική Προξενική Αρχή, διαβιβάζεται υπηρεσιακά με διπλωματικό σάκο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και στη συνέχεια ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση σε εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο φάκελος χρεώνεται μέσω του ΟΠΣ σε εισηγητή του Τμήματος.

        Σημειώσεις Όταν υπάρχει Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, η χρέωση από τον αρμόδιο Τμηματάρχη στον εισηγητή γίνεται χειροκίνητα και στη συνέχει η χρέωση στο ΟΠΣ Ιθαγένεια γίνεται από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. Οι χρόνοι υλοποίησης εξαρτώνται από τον όγκο των εισερχομένων υποθέσεων σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας. Για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρχει απόκλιση από τους προαναφερόμενους.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος συνδρομής ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και αν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται εκ του νόμου για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

        Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου και τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την κάθε περίπτωση , και για το λόγο αυτό μπορεί να διαφέρουν από τους εκτιμώμενους χρόνους.

        Ναι Όχι


       • 4 Αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

        Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τη φύση της διενεργούμενης αλληλογραφίας και τις υπηρεσίες από τις οποίες ζητούνται στοιχεία, όπως επίσης και από τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται το κάθε Τμήμα. Για το λόγο αυτό ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να ποικίλει από τα προαναφερόμενα.

        Ναι Όχι


       • 5 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου και έχουν διενεργηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, συντάσσεται σχέδιο απόφασης από τον αρμόδιο εισηγητή, στην οποία παρατίθεται πλήρης αιτιολογία αναφορικά με την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος.

        Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης μπορεί να αποκλίνουν από τους εκτιμώμενους ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

        Όχι Όχι


       • 6 Υπογραφή απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης υπογράφεται ιεραρχικά από όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς (εισηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης)

        Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης μπορεί να αποκλίνουν από τους εκτιμώμενους ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

        Όχι Όχι


       • 7 Απόφαση Αποδοχής Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

        Ναι Όχι


       • 8 Σύνταξη σχεδίου περίληψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης συντάσσεται σχέδιο περίληψης, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο εισηγητή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος.

        Ναι Όχι


       • 9 Αποστολή περίληψης στο Εθνικό Τυπογραφείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

        Ναι Όχι


       • 10 Δημοσίευση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        Ναι Όχι


       • 11 Ανακοίνωση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται στους συναρμόδιους φορείς για εγγραφή του αιτούντα στα Δημοτολόγια και Μητρώα αρρένων (μόνο για άρρενες) του αρμόδιου Δήμου της Χώρας.

        Ναι Όχι


       • 12 Απόφαση απόρριψης αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι ουσιαστικές ή τυπικές προϋποθέσεις, εκδίδεται απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

        Ναι Όχι


       • 13 Κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

        Ναι Όχι


       • 14 Ολοκλήρωση διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.