Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Αναθεώρηση ως προς 03:04, 14 Μαρτίου 2023 από τον Ειδικός Αναλυτής ΕΔΥΤΕ 12 (0jfyfvxpddpw) (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfab423ab-ed30-439e-8497-2aad3c46cf3c 901750 Establishment of a General Partnership through the One Stop Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  15

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  6 Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-YMΣ.

  Σημειώσεις

  Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας δια μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        J1, N1

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 2 Εταιρικού δικαίου Ικανότητα δικαιοπραξίας ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων


        Όχι Όχι

       • 3 Φορολογικές Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων


        Όχι Όχι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα ή αν πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι.


        Όχι Όχι

       • 5 Εταιρικού δικαίου Χρήση πρότυπου καταστατικού κατά τα προβλεπόμενα στο άρ.9 του Ν.4441/2016


        Όχι Όχι

       • 6 Εταιρικού δικαίου Να μην απαιτείται από ειδικές διατάξεις η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου


        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου (e-paravolo): 15 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 31637 2017 928 Β

        Περιγραφή Σχετικά με τη Χρήση Πρότυπου καταστατικού σύστασης εταιρείας Τροποποιήσεις: - Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α) – Άδεια διαμονής - Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α), ως τροποποιήθηκε και ισχύει – Περί Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ) - ΥΑ 11026/19.2.2020 (ΦΕΚ 491/Β) – Αντικατάσταση ΥΑ 31637/2017 - ΥΑ 107766/12-10-2018 (4925/Β), τροποποίηση ΥΑ 31637/2017


       • Νόμος 8,9 4441 2016 227 Α

        Περιγραφή Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), Διαδικασία Πρότυπο καταστατικού (πρόβλεψη) Τροποποιήσεις: - ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β) – Δ. Υποχρεώσεις Ενδιαφερομένων για την σύσταση εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ (Διαδικασία) - Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α), αρ.109 παρ.2 – προσθήκη περίπτωσης (περ.δ: Ηλεκτρονική υπογραφή προτύπου καταστατικού)


       • 1 Εισαγωγή στην ιστοσελίδα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://eyms.businessportal.gr/auth

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος (ένας εκ των ιδρυτών ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο) επισκέπτεται την ιστοσελίδα της e-YMΣ (https://eym...tal.gr/auth) και αφού αυθεντικοποιηθεί, εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

        Όχι Όχι


       • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 3 Συμπλήρωση φόρμας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα πεδία (πχ. πρότυπο κατασταστικό).

        Όχι Όχι


       • 4 Ηλεκτρονικός έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (σύμφωνα με το αρ.8 παρ. 1 της ΚΥΑ 63577/2018).

        Όχι Όχι


       • 5 Ηλεκτρονική ενημέρωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


        Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την αίτηση σύστασης εταιρείας.

        Όχι Όχι


       • 6 Ηλεκτρονική υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


        Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό.

        Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα

        Όχι Όχι


       • 7 Καταβολή κόστους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


        Περιγραφή Καταβάλλεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης της εταιρείας

        Όχι Όχι


       • 8 Καταχώριση σύστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


        Περιγραφή Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση μέσω e-ΥΜΣ.

        Όχι Όχι


       • Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ portal) του Γ.Ε.Μ.Η. Σύσταση εταιρείας, χωρίς την επίσκεψη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, μέσω της πρόσβασης ενός από τους ιδρυτές της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένου 3ου προσώπου στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.