Εγγραφή - Ασφάλιση τέκνων μετόχων του Μ.Τ.Α. για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f483b6b-f561-433b-bbbb-6e2c3b22ba94 707221

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  180 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την εγγραφή-ασφάλιση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας των τέκνων των μετόχων του Ταμείου (εν ενεργεία στρατιωτικών της Π.Α.), για τη χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Οι μέτοχοι δηλώνουν υποχρεωτικά τα τέκνα τους, για την εγγραφή-ασφάλισή τους για το εν λόγω Βοήθημα. Η σχετική Δήλωση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα της Μονάδας που υπηρετεί ο στρατιωτικός και από εκεί αποστέλλονται υπηρεσιακά στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Τα τέκνα των οποίων και οι δύο γονείς είναι κυρίως ασφαλισμένοι του Ταμείου, εγγράφονται-ασφαλίζονται από τον ένα μόνο γονέα για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης εν ενεργεία Στρατιωτικού

  Σημειώσεις

  Επισήμανση: η κατάθεση της δήλωσης γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα της Μονάδας που υπηρετεί ο στρατιωτικός.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εγγραφή και ασφάλιση τέκνων μετόχων - εν ενεργεία στρατιωτικών για τη λήψη ΒΟΕΑ

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή - Ασφάλιση τέκνων μετόχων του Μ.Τ.Α. για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,


       • 1 Άλλο Η εγγγραφή-ασφάλιση των τέκνων των μετόχων του ΜΤΑ για το ΒΟΕΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου.

        Όχι Όχι

       • 1 Ληξιαρχική Πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη

        Ληξιαρχική Πράξη γέννησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Επισήμανση: η κατάθεση γίνεται στο αρμόδιο΄Τμήμα της Μονάδας που υπηρετεί ο στρατιωτικός.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1275

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 453090 1983 706 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260 2021 706 Β
       • 1 Συγκέντρωση και αποστολή δικαιολογητικών από τη Μονάδα της Π.Α. στο ΜΤΑ        Όχι Όχι


       • 2 Λήψη Δήλωσης-αίτησης και δικαιολογητικών από το ΜΤΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Η εισήγηση γίνεται, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί από το ΜΤΑ η καταβολή των νομίμων δικαιωμάτων του Ταμείου για την ασφάλιση του τέκνου, μέσω της μισδοθοδοσίας του κυρίως ασφαλισμένου γονέα.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.