Δήλωση υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές σε ειδική ηλεκτρονική πύλη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f8ea0f0-12e9-4697-81c9-999270ad9b31 180012

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εισαγγελίες

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση υποψηφιοτήτων (κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένων υποψηφίων) για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, στην ειδική ηλεκτρονική πύλη, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Δήλωση συμμετοχής στις εκλογές

  Σημειώσεις

  Τα πολιτικά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλλουν τις γραπτές δηλώσεις συμμετοχής στις εκλογές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφιοτήτων

       Επίσημος τίτλος

       Καθορισμός λειτουργίας και χρόνου έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        D3

        ,,


       • 1 Χρονικές Η εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.


        Όχι Όχι

       • 1 Το όνομα και το έμβλημα του κόμματος για όλη την Επικράτεια, η προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για όλη την επικράτεια, το όνομα και το έμβλημα των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και των μεμονωμένων υποψηφίων.

        Το όνομα και το έμβλημα του κόμματος για όλη την Επικράτεια, η προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για όλη την επικράτεια, το όνομα και το έμβλημα των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και των μεμονωμένων υποψηφίων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υπεύθυνου για την κατάρτιση του συνδυασμού. Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υπεύθυνου για την κατάρτιση του συνδυασμού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 3 Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων. Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 4 Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κόμματος, του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, του συνασπισμού ανεξαρτήτων. Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κόμματος, του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, του συνασπισμού ανεξαρτήτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • Νόμος 30 4648 2019 205 Α

        Περιγραφή Παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

       • 1 Δήλωση Συμμετοχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα πολιτικά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλλουν τις γραπτές δηλώσεις συμμετοχής στις εκλογές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

        Όχι Όχι


       • 2 Καταχώριση Δήλωσης και Παροχή Δικαιώματος Πρόσβασης στην Ηλ. Πύλη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Αρείου Πάγου, καταχωρίζουν στην εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων τα στοιχεία των γραπτών δηλώσεων συμμετοχής και παρέχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, στον υπεύθυνο κατάρτισης του συνδυασμού και στον χρήστη της ηλεκτρονικής πύλης.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση υποψηφίων - δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, καταχωρίζει τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, ανά εκλογική περιφέρεια, και υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 4 Επικύρωση Υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Κάθε υποψήφιος συνδέεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την υποψηφιότητά του.

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή Συνδυασμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπεύθυνος για την κατάρτιση του συνδυασμού, μετά τον συνολικό έλεγχο του συνδυασμού και των υποψηφίων του, υποβάλει επίσημα τον συνδυασμό στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος και Ανακήρυξη Συνδυασμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Αρείου Πάγου ελέγχουν τους συνδυασμούς υποψηφίων, ολοκληρώνουν τη διαδικασία αποδοχής ή μη αποδοχής των υποψηφίων και προχωρούν στην ανακήρυξη των συνδυασμών.

        Όχι Όχι


       • 7 Κοινοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.