Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί αρχαιρεσιών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7ce4e2b-0097-4563-b4da-5d7f661abf3f 476859

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αναφορικά με την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου στους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, τα προσόντα και τον αριθμό των υποψήφιων μελών, τις προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, τη δημοσίευση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων σε σώμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Απευθύνεται σε αρμόδιους φορείς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία για την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί αρχαιρεσιών στους Συμβολαιογραφικούς Συλόγους της Χώρας κινείται κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση προεδρικού διατάγματος περί αρχαιρεσιών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • Νόμος 108 2830 2000 96 Α

        Περιγραφή Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ορίζονται όλα τα ζητήματα σε σχέση με την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, τα προσόντα και ο αριθμός των υποψήφιων μελών, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, η προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών, ο τρόπος ανάδειξης των μελών της διοίκησης, η σύνθεση και συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και των ψηφολεκτών, η κατάρτιση και γνωστοποίηση του καταλόγου των υποψηφίων , η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, το σχήμα των φακέλων, η σύνταξη πρακτικού, η ανακήρυξη των επιτυχόντων, η επανάληψη της ψηφοφορίας, η υποβολή και η εκδίκαση των ενστάσεων, η δημοσίευση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών και η συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων σε σώμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Μέχρι να εκδοθεί το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου η διαδικασία και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αρχαιρεσίες στους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα που ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

       • 1 Σύνταξη του σχεδίου προεδρικού διατάγματος περί αρχαιρεσιών στους Συμβολαιογραφικούς Συλόγους της Χώρας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Προηγείται σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση σχεδίου προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο Επικρατείας για επεξεργασία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ).

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Ενσωμάτωση παρατηρήσεων και διαβίβαση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υπογραφή του.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 5 Υπογραφή Προέδρου Δημοκρατίας και διαβίβαση στο αρμόδιο τμήμα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


        Όχι Ναι


       • 6 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 7 Δημοσίευση στο ΦΕΚ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


        Όχι Όχι


       • 8 Ενημέρωση των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.