Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης για την περίπτωση που ο αγωγός είναι αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7bea474e-581e-47a9-bdf7-7c84335ccd32 747458

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για έκδοση δικαιώματος σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

  ΕΥΔΑΠ  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έκδοσης δικαιωμάτων σύνδεσης

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση συμπληρώνονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητο όπως φαίνονται στον σχετικό σύνδεσμο.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης με την αποχέτευση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση των δικαιωμάτων σύνδεσης για την περίπτωση που ο αγωγός είναι αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.


        Όχι Όχι

       • 1 Το κόστος προκύπτει μετά τον έλεγχο της σύνδεσης από την ΕΥΔΑΠ, ανάλογα με την τεχνική εργασία που απαιτείται. Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τον αιτούντα για το ποσό και το χρεώνει στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης.

        Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • Απόφαση 18113 2006 1118 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

       • Νόμος 114,115 4812 2021 110 Α

        Περιγραφή Ανανέωση σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ταυτοποιεί φυσικά τον αιτούντα μέσω του ταυτοποιητικού εγγράφου που προσκομίζει.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην ΕΥΔΑΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 6 Παράδοση απάντησης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.