Άδεια Κυκλοφορίας Καινούριου ΙΧ Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας - Αρχική Χορήγηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8fca3b8-be78-4042-9b36-6ba66f6e14a9 619402 Registration Licence of a New Car or Motorcycle for Private Use - Initial Granting

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  9.00
  -
  75.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε καινούρια ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

  Παρατηρήσεις

  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ανάριθμου/ αταξινόμητου Ε.Ι.Χ. – μοτοσυκλέτας σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

  Μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτού, θα πρέπει να επιδείξει αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτος αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση της ημέρας έκδοσης της αδείας κυκλοφορίας και της επομένης ημέρας ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με εκπρόθεσμα τέλη κυκλοφορίας από τον αρμόδιο φορέα.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ανάριθμου/ αταξινόμητου Ε.Ι.Χ. – μοτοσυκλέτας σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

  Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης: -Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

  -Εξουσιοδότηση (παρέχεται ψηφιακά από το gov.gr ή με θεώρηση υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή εκτός Αστυνομίας).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Απλές διοικητικές προσφυγές (Άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων, βάσει του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (για τις ακυρωτικές διαφορές) και του άρθρου 63 παρ. 2 του ΚΔΔ (για τις διαφορές ουσίας).

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας (Ανάριθμου/Αταξινόμητου) Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) – Μοτοσυκλέτας Ιδιωτικής Χρήσης Πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Κυκλοφορίας Καινούριου ΙΧ Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας - Αρχική Χορήγηση


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        C1, C4

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Δικαιοπρακτική ικανότητα αιτούντος.


        Όχι Όχι

       • 1 Παραστατικό τράπεζας με την κατάθεση του τέλους αδείας αξίας 75,00 ΕΥΡΩ για τα Επιβατηγά Ι.Χ. ή 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας με συμβεβλημένη τράπεζα). 9 € - 75 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Δύο (2) πιστοποιητικά ταξινόμησης οχήματος (Α & Β) από το Τελωνείο. Πιστοποιητικό

        Δύο (2) πιστοποιητικά ταξινόμησης οχήματος (Α & Β) από το Τελωνείο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 2 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • Νόμος 722 1977 199 Α

        Περιγραφή Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητας των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων διατάξεων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100199

       • Νόμος 27 3220 2004 15 Α

        Περιγραφή Είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100015

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ανάριθμου/ αταξινόμητου Ε.Ι.Χ. – μοτοσυκλέτας σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτού, θα πρέπει να επιδείξει αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτος αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση της ημέρας έκδοσης της αδείας κυκλοφορίας και της επομένης ημέρας, βαρύνεται με εκπρόθεσμα τέλη κυκλοφορίας από τον αρμόδιο φορέα.

        Όχι Όχι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.