Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) δικαιούχου καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση084c8af1-d31d-4b51-84ee-8bdd188c7d89 641500

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Μετά την έκδοση και επίδοση σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή της απόφασης με την οποία του χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, ο δικαιούχος αποκτά και το δικαίωμα διαμονής, με τη χορήγηση Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.).

  Στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας δεν συνιστά και απόφαση χορήγησης προσφυγικού καθεστώτος, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά του μέρους της απόφασης αυτής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου οφείλει να ενημερώνει, στην περίπτωση αυτή για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο, καθώς και για το γεγονός ότι εάν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης α΄ βαθμού δεν θα του χορηγηθεί άδεια διαμονής μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του β΄ βαθμού, καθώς βάσει αυτής μπορεί να αλλάξει το χορηγηθέν καθεστώς.

  Σημειώνεται ότι η Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου του δικαιούχου καθεστώτος επικουρικής προστασίας έχει ισχύ ενός (1) έτους και μπορεί να ανανεωθεί για δύο (2) έτη ακόμη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) δικαιούχου καθεστώτος επικουρικής προστασίας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Να μην εξετάζεται για τον δικαιούχο επικουρικού καθεστώτος, ανάκληση καθεστώτος, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας.


        Όχι Όχι

       • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας να μην εκτίει ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης ( δηλαδή κατά την έκδοση της θετικής απόφασης χορήγησης καθεστώτος να μην κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα-ποινικός κρατούμενος). Στην ως άνω περίπτωση δεν εκδίδεται απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου μέχρις ότου αποφυλακιστεί.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Να μην έχει ασκηθεί προσφυγή κατά του μέρους της απόφασης που δεν χορηγεί στον ενδιαφερόμενο προσφυγικό καθεστώς.


        Όχι Όχι

       • 1 Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που χορηγήθηκε από το Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας Αποδεικτικό

        Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που χορηγήθηκε από το Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3798

       • 2 Ακριβές αντίγραφο απόφασης του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου που δείχνει ότι η Υπηρεσία Ασύλου έχει εγκρίνει να σας χορηγηθεί άδεια διαμονής. Απόφαση

        Ακριβές αντίγραφο απόφασης του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου που δείχνει ότι η Υπηρεσία Ασύλου έχει εγκρίνει να σας χορηγηθεί άδεια διαμονής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 3 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής» από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας Δελτίο

        Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής» από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3201

       • 4 Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου Φωτογραφίες

        Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • Νόμος 4636 2019 169 Α

        Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 24 7315 2014 2461 Β

        Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202461

       • 1 Επίδοση στον δικαιούχο απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου


        Περιγραφή Το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που έχει αποφανθεί για τη χορήγηση επικουρικής προστασίας στον δικαιούχο, μετά την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος του χορηγεί και ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου με την οποία αποφασίζεται η χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου. Στο αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης χορήγησης επικουρικής απόφασης γίνεται αναφορά στην απόφαση του Προϊσταμένου περί χορήγησης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά του μέρους της απόφασης που δεν χορηγεί στον δικαιούχο προσφυγικό καθεστώς η ανωτέρω απόφαση δεν θα του δοθεί μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του β βαθμού ( απόφαση μετά την άσκηση προσφυγής) καθώς βάσει αυτής μπορεί να αλλάξει το χορηγηθέν καθεστώς.

        Όχι Όχι


       • 2 Επανέκδοση κάρτας αιτούντος διεθνή προστασία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου επανεκδίδει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε μορφή κάρτας πλέον εξάμηνης διάρκειας.

        Όχι Όχι


       • 3 Χορήγηση ενημερωτικών φυλλαδίων στον δικαιούχο επικουρικής προστασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στον δικαιούχο δίδεται το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το ενημερωτικό για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσει στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων) για την εκτύπωση της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

        Όχι Όχι


       • 4 Ενημέρωση του δικαιούχου σχετικά με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την παραλαβή της εκτυπωμένης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο δικαιούχος καθεστώτος επικουρικής προστασίας ενημερώνεται αναφορικά με το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, προκειμένου να προσέλθει στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να παραλάβει την άδεια διαμονής του, έχοντας μαζί του το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας και το έγγραφο παραλαβής δικαιολογητικών που θα του χορηγήσει η Αστυνομία.

        Σημειώσεις Υπενθυμίζεται στον δικαιούχο ότι στο εν τω μεταξύ χρονικό διάστημα εάν λήξει το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας του, θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία να το ανανεώσει.

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή αίτησης απόκτησης εκτυπωμένης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου από τον δικαιούχο στο αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

        Περιγραφή Ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας θα πρέπει να καταθέσει αίτηση σε Γραφείο Διαβατηρίων ανάλογα με την περιοχή που κατοικεί προκείμενου να αποκτήσει εκτυπωμένη άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

        Σημειώσεις Ο δικαιούχος προκειμένου να υποβάλλει την αίτηση θα πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα δικαιολογητικά 1) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου που δείχνει ότι η Υπηρεσία Ασύλου έχει εγκρίνει την χορήγηση άδεια διαμονής. 2) Tο Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής» που παίρνει επίσης από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. 3) Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου. 4) Θα ληφθούν επίσης και τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να καταθέσει παράβολο.

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή αποδεικτικού κατάθεσης δικαιολογητικών από το Γραφείο Διαβατηρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Όταν ο δικαιούχος καταθέσει τα δικαιολογητικά θα του δοθεί ένα αποδεικτικό από το Γραφείο Διαβατηρίων. Αυτό το αποδεικτικό δεν θα πρέπει να χαθεί, καθώς είναι απαραίτητο να το επιδείξει κατά την παραλαβή της εκτυπωμένης άδειας διαμονής από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

        Σημειώσεις Εν συνεχεία, ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας θα πρέπει να παρακολουθεί τις διαδικτυακές ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Ασύλου που αφορούν στις Έτοιμες Άδειες Διαμονής (https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/listes-etoimon-adeion-diamonis/) και χρησιμοποιώντας τον αριθμό υπόθεσής του να ελέγχει αν είναι έτοιμη η άδεια και να ενημερωθεί για την ημερομηνία και ώρα που θα πρέπει να το παραλάβει.

        Όχι Όχι


       • 7 Επίδειξη από τον δικαιούχο του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Όταν ο δικαιούχος προσέρχεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου προκειμένου να παραλάβει την άδεια διαμονής του, ο αρμόδιος υπάλληλος του ζητά να του επιδείξει το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που του χορήγησε η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ήτοι το Γαρφείο Διαβατηρίων. Σημειώνεται πως προκειμένου να παραλάβει την εκτυπωμένη άδεια διαμονής, ο δικαιούχος θα πρέπει να φέρει μαζί του εκτός από το ως άνω αποδεικτικό παραλαβής και το Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής», το οποίο πρέπει να παραδώσει στο Γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής του.

        Όχι Όχι


       • 8 Σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού παράδοσης - παραλαβής και παράδοση της εκτυπωμένης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) στο δικαιούχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η άδεια διαμονής παραδίδεται στον δικαιούχο αφού πρώτα συνταχθεί και υπογραφεί και από τον αρμόδιο υπάλληλο και από τον δικαιούχο το πρακτικό παράδοσης-παραλαβής, στο οποίο αναγράφεται και το αριθμός της άδειας.

        Όχι Όχι


       • 9 Αφαίρεση του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία από τον δικαιούχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αφαιρεί το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας από τον δικαιούχο καθεστώτος επικουρικής προστασίας, το οποίο ακυρώνει και ηλεκτρονικά και με τη σχετική σφραγίδα. Ακολούθως το ακυρωμένο δελτίο τοποθετείται στο φυσικό φάκελο του δικαιούχου.

        Όχι Όχι


       • 10 Επιστροφή του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών στον δικαιούχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιστρέφει το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που είχε χορηγήσει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στον δικαιούχο

        Όχι Όχι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.