Άδεια Διενέργειας Επιθεωρήσεων σε Πνευστές Σωσίβιες Σχεδίες και Ναυτικού Τύπου Συστήματα Εγκατάλειψης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c8bc4c8-2577-41a9-a9c9-2a3856e42c83 390972

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

163,17 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση και τον έλεγχο των Εταιριών που διενεργούν επιθεωρήσεις σε ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης (MARINE EVACUATION SYSTEMS, M.E.S), σε πνευστές σωσίβιες σχεδίες (Π.Σ.Σ.) και σε υδροστατικούς μηχανισμούς απελευθέρωσης (Hydrostatic Release Units – HRU’s).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την έκδοση άδειας διενέργειας επιθεωρήσεων σε ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης (M.E.S.), σε πνευστές σωσίβιες σχεδίες και υδροστατικούς μηχανισμούς απελευθέρωσης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας σε Εταιρείες που Διενεργούν Επιθεωρήσεις σε Πνευστές Σωσίβιες Σχεδίες και Ναυτικού Τύπου Συστήματα Εγκατάλειψης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο αδειών σε εταιρείες που διενεργούν επιθεωρήσεις σε πνευστές σωσίβιες σχεδίες (ΠΣΣ) και ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης (M.E.S.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Έλεγχος συνεργ.επιθ. Σωστικών/πυροσβεστικών μέσων. Σε περίπτωση αδειοδότησης για πρώτη φορά. 163.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4418

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πίνακας προσωπικού της εταιρείας από κρατικό φορέα (πχ. ΣΕΠΕ). Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας προσωπικού της εταιρείας από κρατικό φορέα (πχ. ΣΕΠΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων κατασκευαστών Π.Σ.Σ. ή M.E.S., επικυρωμένα από δικηγόρο, για την καταλληλότητα του συνεργείου και ονομαστικά για κάθε τεχνικό. Εξουσιοδότηση

       Αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων κατασκευαστών Π.Σ.Σ. ή M.E.S., επικυρωμένα από δικηγόρο, για την καταλληλότητα του συνεργείου και ονομαστικά για κάθε τεχνικό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Σε περίπτωση που το συνεργείο αδειοδοτείται για πρώτη φορά, κάτοψη του χώρου του συνεργείου. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σε περίπτωση που το συνεργείο αδειοδοτείται για πρώτη φορά, κάτοψη του χώρου του συνεργείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 5768

      • Προεδρικό Διάταγμα 260 1999 212 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Π.Δ. 59/1999 Κανονισμός επιθεωρήσεων πνευστών σωσιβίων σχεδιών και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης των πλοίων (Α 61).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100212

      • Προεδρικό Διάταγμα 59 1999 61 Α

       Περιγραφή Κανονισμός επιθεωρήσεως πνευστών σωσιβίων σχεδίων και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης πλοίων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 260 του 1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100061

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Εγκύκλιος 4339.20/01/14 2014

       Περιγραφή Επιθεωρήσεις Πνευστών Σωσιβίων Σχεδιών (ΠΣΣ).

       Νομικές παραπομπές https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/07/06/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3 %CE%A0%CE%A3%CE%A3 160114 caIKBEG.pdf

      • Εγκύκλιος 4339.20/04/08 2008

       Περιγραφή Επιθεωρήσεις σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.hcg.gr/el/gia-ton-polith/nomo8esia/dep-exoplismos-118/naytiliaka-swstika-pyrosbestika-582/egkyklioi-584/dep-exoplismos-genika-themata-119/

      • Εγκύκλιος 4339.20/1/2000 2000

       Περιγραφή Η υπ’ αριθμ.πρωτ. 4339.20/1/2000 – 10/02/2000 ΥΕΝ/ΚΕΕΠ εγκύκλιος «Επιθεωρήσεις πνευστών σωσιβίων σχεδιών, υδροστατικών μηχανισμών και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης (Marine Evacuation Systems, MES), των πλοίων».

       Νομικές παραπομπές https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/03/15/29 %CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%98-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3 %CE%A0%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D %CE%A3%CE%A9%CE%A3 %CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση και με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού αναθέτει σε αρμόδιο εισηγητή, την αίτηση με το φάκελο της αιτούμενης εταιρείας, ο οποίος περιέχει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο εισηγητής του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού πραγματοποιεί έλεγχο για επιβεβαίωση ότι η αιτούσα Εταιρεία είναι κατάλληλα οργανωμένη και επανδρωμένη, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αδειοδότησης του συνεργείου για πρώτη φορά γίνεται επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη και υπογραφή της σχετικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής έπειτα από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας συντάσσει και προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφές τη σχετική άδεια.

       Σημειώσεις Η σχετική άδεια υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 6 Τροποποίηση άδειας ως προς στοιχεία αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση τροποποίησης οποιουδήποτε στοιχείου της άδειας, ενημερώνεται το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού από την εταιρεία μέσω σχετικής αίτησης και τροποποιούνται τα απαραίτητα στοιχεία της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την εταιρεία παραλαμβάνει τη σχετική άδεια από το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.