Άδεια Εισαγωγής και Δανεισμός Αρχαιοτήτων σε Περιοδική Έκθεση Εσωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d3fe87e-c33b-4cb5-a2aa-d7d25497416d 356200

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή και τον προσωρινό δανεισμό κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών για εκθεσιακούς σκοπούς και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν αιτήματος κρατικών ή ιδιωτικών μουσείων/πολιτιστικών φορέων του εσωτερικού. Απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Παρατηρήσεις

Οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες (αποφάσεις, δικαιολογητικά, εγκρίσεις, και άδειες, διαφορετικά βήματα κλπ) δεν κοινοποιούνται για λόγους ασφαλείας των πολιτιστικών αγαθών. Το διάστημα ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξαρτάται από την ανταπόκριση και τον προγραμματισμό του αιτούμενου φορέα. Η προθεσμία υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με πλήρη δικαιολογητικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα με συνημμένο κατάλογο αιτούμενων προς δανεισμό έργων με συνημμένες φωτογραφίες


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Δικαστική Προσφυγή σε δικαστήρια της χώρας προέλευσης των εισαγομένων έργων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση προσωρινής εισαγωγής αρχαιοτήτων με σκοπό την παρουσίασή τους σε περιοδική έκθεση εσωτερικού

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εισαγωγής και δανεισμός αρχαιοτήτων σε περιοδική έκθεση εσωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά, Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο δανείζων φορέας θα πρέπει να μην έχει απασχολήσει για θέματα διεκδίκησης αρχαιοτήτων ή παράνομης διακίνησης το ελληνικό Δημόσιο. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Τα εισαγόμενα έργα θα πρέπει να μην αποτελούν προϊόντα παράνομης διακίνησης. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Συνολικός κατάλογος έργων που θα εκτεθούν στην περιοδική έκθεση με συνημμένες φωτογραφίες Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Συνολικός κατάλογος έργων που θα εκτεθούν στην περιοδική έκθεση με συνημμένες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης Έκθεση

       Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο μουσειολογικό σκεπτικό της περιοδικής έκθεσης θα πρέπει να δηλώνονται οι ενότητες στις οποίες θα εκτεθούν οι αιτούμενες για δανεισμό αρχαιότητες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης Έκθεση

       Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στη μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης θα πρέπει να δηλώνονται οι ενότητες στις οποίες θα εκτεθούν οι αιτούμενες για δανεισμό αρχαιότητες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Υπογεγραμμένο συμφωνητικό δανεισμού Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Υπογεγραμμένο συμφωνητικό δανεισμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Συντάσσεται από τον δανείζοντα, ελέγχεται από τη ΔΑΜΕΕΠ και υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ για κρατικά μουσεία. Για ιδιωτικά μουσεία υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ ή το Διευθυντή του ιδιωτικού μουσείου. Το συμφωνητικό δανεισμού περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους δανεισμού και συνημμένα α/ κατάλογο των προς δανεισμό έργων με την οικονομική τους αξία που ορίζεται από τον δανείζοντα και β/ κατάλογο των δαπανών ανά συμβαλλόμενο μέρος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 5 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες κατά παντός κινδύνου και για όλο το διάστημα δανεισμού τους (από καρφί σε καρφί). Ζητείται από τον δανείζοντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • 6 Έκδοση βεβαίωσης ασυλίας από κατάσχεση Βεβαίωση

       Έκδοση βεβαίωσης ασυλίας από κατάσχεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση Ασυλίας από Κατάσχεση διασφαλίζει από διεκδικήσεις τρίτων τις προς δανεισμό αρχαιότητες για όλο το διάστημα δανεισμού τους και την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης τους. Συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων της ΔΑΜΕΕΠ και υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ. Ζητείται από τον δανείζοντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17759 2004 455 Β

       Περιγραφή Τρόπος απόδειξης εισαγωγής – διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων – διακινούμενων αρχαίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200455

      • Νόμος 25, 33, 45, 50 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή αιτήματος με απαραίτητα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή, πρωτοκόλληση και χρέωση αιτήματος

       Σημειώσεις Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από: Α. κατάλογο αιτούμενων προς εισαγωγή και δανεισμό έργων με φωτογραφίες, Β. συνολικό κατάλογος εκθεμάτων με φωτογραφίες, Γ. Σύμφωνη γνώμη φορέα δανεισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή και έλεγχος αιτήματος από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού των προς εισαγωγή έργων και των φορέων δανεισμού επί θεμάτων παράνομης διακίνησης.

       Σημειώσεις Τα επόμενα βήματα ακολουθούν μόνο στην περίπτωση που, τα προς εισαγωγή έργα που θα παρουσιάζονται στην έκθεση και οι οργανισμοί που θα συμμετέχουν δεν έχουν απασχολήσει το ελληνικό δημόσιο για θέματα παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία του φακέλου και σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία του φακέλου και σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος με εισήγηση για την εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Το ενημερωτικό σημείωμα για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συνοδεύεται από παρουσίαση (power point).

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή , εισαγωγή και εξέταση του αιτήματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το θέμα διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εισάγεται στην ημερήσια διάταξη και παρουσιάζεται από τον εισηγητή Προϊστάμενο της ΔΑΜΕΕΠ ή τον αναπληρωτή του και εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί.

       Σημειώσεις Η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αποστέλλει στα μέλη του Συμβουλίου το ιστορικό της υπόθεσης πριν την εξέταση του θέματος. Εισηγητής στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι ο Προϊστάμενος της ΔΑΜΕΕΠ ή ο αναπληρωτής του.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται γνωμοδότηση από τη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΑΣ, το Νομικό Σύμβουλο και τον Εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων της ΔΑΜΕΕΠ και υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ η απόφαση έγκρισης Προσωρινού Δανεισμού και Εισαγωγής Αρχαιοτήτων για την παρουσίασή τους σε περιοδική έκθεση εσωτερικού.

       Σημειώσεις Η απόφαση συμπεριλαμβάνει τους όρους που έχει θέσει ο δανειστής.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή και αποστολή νομικών εγγράφων για τη σύναψη του δανεισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή και αποστολή νομικών εγγράφων για τη σύναψη του δανεισμού σε δανείζοντα μουσείο – φορέα του εξωτερικού α. Έλεγχος, υπογραφή και αποστολή συμφωνητικού δανεισμού, β. Έκδοση και αποστολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, γ. Έκδοση και αποστολή βεβαίωσης ασυλίας από κατάσχεση.

       Σημειώσεις Το Συμφωνητικό δανεισμού συντάσσεται από τον δανείζοντα, ελέγχεται από το Τμήμα Εκθέσεων και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΓΔΑΠΚ - για κρατικά μουσεία-και τον Διευθυντή του μουσείου δανεισμού ή από τον Διευθυντή του ιδιωτικού μουσείου του εσωτερικού και τον Διευθυντή του μουσείου δανεισμού. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες κατά παντός κινδύνου και για όλο το διάστημα δανεισμού τους (από καρφί σε καρφί). Η Βεβαίωση Ασυλίας από Κατάσχεση συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων, υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ και διασφαλίζει από διεκδικήσεις τις προς δανεισμό αρχαιότητες για όλο το διάστημα δανεισμού τους μέχρι την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους

       Όχι Όχι


      • 8 Μεταφορά – εισαγωγή έργων από το εξωτερικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προγραμματισμός της μεταφοράς- εισαγωγής των δανειζόμενων έργων από το εξωτερικό, της εγκατάστασής τους στο Μουσείο υποδοχής και της επανεξαγωγής τους – αποστολής στη χώρα προέλευσής τους πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκθέσεων σε συνεργασία με τον δανειζόμενο και τον δανείζοντα φορέα, όταν ο δανειζόμενος είναι μουσείο αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ.

       Όχι Όχι


      • 9 Τελωνιακός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (ΕΛ.Υ.Τ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στα αρμόδια Τελωνεία (Αθήνας ή Θεσσαλονίκης) διεκπεραιώνονται οι τελωνιακές διαδικασίες και διενεργείται έλεγχος στα κιβώτια με τις εισαγόμενες αρχαιότητες κατά την εισαγωγή και την επανεξαγωγή – αποστολή στη χώρα προέλευσής τους.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγγραφο αστυνομικής συνοδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφο προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αστυνομική συνοδεία των εισηγμένων δάνειων έργων εντός εθνικής επικράτειας.

       Σημειώσεις Η αστυνομική συνοδεία είναι απαραίτητη κατά την οδική και ακτοπλοϊκή μεταφορά των εισηγμένων δάνειων έργων τόσο κατά την άφιξή τους όσο και κατά την επανεξαγωγή.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.