Άδεια Κυκλοφορίας Καινούριου ΙΧ Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας - Αρχική Χορήγηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8fca3b8-be78-4042-9b36-6ba66f6e14a9 619402 Registration Licence of a New Car or Motorcycle for Private Use - Initial Granting

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 9 έως 75 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε καινούρια ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ανάριθμου/ αταξινόμητου Ε.Ι.Χ. – μοτοσυκλέτας σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτού, θα πρέπει να επιδείξει αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτος αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση της ημέρας έκδοσης της αδείας κυκλοφορίας και της επομένης ημέρας ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με εκπρόθεσμα τέλη κυκλοφορίας από τον αρμόδιο φορέα.

Τελευταία ενημέρωση

12/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ανάριθμου/ αταξινόμητου Ε.Ι.Χ. – μοτοσυκλέτας σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης: -Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

-Εξουσιοδότηση (παρέχεται ψηφιακά από το gov.gr ή με θεώρηση υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή εκτός Αστυνομίας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Απλές διοικητικές προσφυγές (Άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων, βάσει του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (για τις ακυρωτικές διαφορές) και του άρθρου 63 παρ. 2 του ΚΔΔ (για τις διαφορές ουσίας).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας (Ανάριθμου/Αταξινόμητου) Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) – Μοτοσυκλέτας Ιδιωτικής Χρήσης Πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Κυκλοφορίας Καινούριου ΙΧ Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας - Αρχική Χορήγηση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       C1, C4

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαιοπρακτική ικανότητα αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Παραστατικό τράπεζας με την κατάθεση του τέλους αδείας αξίας 75,00 ΕΥΡΩ για τα Επιβατηγά Ι.Χ. ή 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας με συμβεβλημένη τράπεζα). 9 € - 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Δύο (2) πιστοποιητικά ταξινόμησης οχήματος (Α & Β) από το Τελωνείο. Πιστοποιητικό

       Δύο (2) πιστοποιητικά ταξινόμησης οχήματος (Α & Β) από το Τελωνείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 722 1977 199 Α

       Περιγραφή Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητας των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων διατάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100199

      • Νόμος 27 3220 2004 15 Α

       Περιγραφή Είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100015

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ανάριθμου/ αταξινόμητου Ε.Ι.Χ. – μοτοσυκλέτας σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτού, θα πρέπει να επιδείξει αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτος αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση της ημέρας έκδοσης της αδείας κυκλοφορίας και της επομένης ημέρας, βαρύνεται με εκπρόθεσμα τέλη κυκλοφορίας από τον αρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.