Άδεια Κυκλοφορίας και Κρατικές Πινακίδες Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών (ΔΟΚ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcba33a4a-83bc-4f01-92bf-85673eba3042 563640

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 11

Κόστος

216 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) και απευθύνεται στα νομιμοποιούμενα πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιώντων Περιφερειών τηρούν ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ.»

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής κυκλοφορίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Δικαιοπρακτική ικανότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Μία ή περισσότερες εκ των ιδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ. αριθ. 143021/31-12-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 5859 Β): α) Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως οχημάτων β) Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους. γ) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη. δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική στέγη. ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων. στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία μοτοσικλέτας. 48 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2994

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παράβολο για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτου. 168 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2995

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Βεβαίωση έναρξης εργασιών, σε αντίγραφο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών, σε αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Αδεια λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, σε ευκρινές αντίγραφο. Άδεια

       Αδεια λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, σε ευκρινές αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την περίπτωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 4 Πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Κατάσταση των εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, με τα οικεία παραστατικά αγοράς - πώλησης, για τα πρόσωπα των περ. α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 143021/2020 ΥΑ. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση των εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, με τα οικεία παραστατικά αγοράς - πώλησης, για τα πρόσωπα των περ. α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 143021/2020 ΥΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα πρόσωπα των περ. α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 143021/2020 ΥΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8689

      • 6 Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα πρόσωπα της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 143021/2020 ΥΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8689

      • 7 ΦΕΚ σύστασης από το οποίο προκύπτει ο σκοπός του φορέα. Άλλο

       ΦΕΚ σύστασης από το οποίο προκύπτει ο σκοπός του φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7475

      • 8 Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα χορηγηθούν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα χορηγηθούν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7053

      • 9 Λεπτομερή περιγραφή εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι, διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης. Έκθεση

       Λεπτομερή περιγραφή εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι, διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6631

      • 10 Δοκιμαστικά σενάρια κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος. Άλλο

       Δοκιμαστικά σενάρια κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7475

      • 11 Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που θα τεθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία για την εκτέλεση ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που θα τεθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία για την εκτέλεση ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8689

      • Υπουργική Απόφαση 143021 2020 5859 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και της διαδικασίας χορήγησης στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205859

      • Υπουργική Απόφαση 30635 2022 2292 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202292

      • Υπουργική Απόφαση 298574 2022 5168 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ 143021/31-12-2020 (Β’ 5859) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205168

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας παραλαμβάνει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση χορηγεί τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) στον αιτούντα.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.