Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους (ΑΛΤΣ) ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών (ΑΛΔΥΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση860241a1-711b-46ae-bc50-a3f30b0aad78 591057

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

131,43 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας ταχυπλόου ή δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μαζί με το πιστοποιητικό Ταχυπλόου ή το Πιστοποιητικό Κατασκευής Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους είναι υποχρεωτική και η έκδοση «Άδειας Λειτουργίας Ταχυπλόου» (Permit to Operate High Speed Craft) ή «Άδειας Λειτουργίας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους» (Permit to Operate for Dynamically Supported Craft) αντίστοιχα.

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ή Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους (ΑΛΤΣ) ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών (ΑΛΔΥΣ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκδοση Άδειας Λειτουργίας 101.43 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4268

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έκδοση Αδειας Λειτουργίας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4454

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 4113258012009 2009 908 Β

       Περιγραφή Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για Ταχύπλοα Σκάφη 2000 (International Code of Safety for High SpeedCraft 2000), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αριθμ. 4113.179/01/2004/29.1.2004 (Β' 341) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4113.214/01/2006/13.7.2006 (Β' 1171) υπουργική απόφαση, όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με τις αποφάσεις MSC 222(82)/8.12.2006 και MSC 260(84)/16.05.2008.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200908

      • Υπουργική Απόφαση 4113179012004 2004 341 Β

       Περιγραφή Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα ταχύπλοα σκάφη 2000 (INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH SPEED CRAFT 2000), όπως αυτός υιοθετήθηκε από τον IMO, σύμφωνα με την απόφαση MSC 97 (73)/05-12-2000.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200341

      • Προεδρικό Διάταγμα 797 1981 209 Α

       Περιγραφή Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή κανονισμού περί δυναμικώς δυναμικώς υποστηριζόμενων σκαφών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100209

      • Υπουργική Απόφαση 1218112198 1998 726 Β

       Περιγραφή Περί αποδοχής διεθνούς κώδικα για ταχύπλοα σκάφη .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200726

      • Υπουργική Απόφαση 41131502001 2001 1445 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου πιστοποιητικού κατασκευής και εξοπλισμού και της άδειας λειτουργίας των επιβατών δυναμικώς υποστηριζόμενων σκαφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201445

      • Υπουργική Απόφαση 20700431842020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ή αποστέλλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου..με το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (Π.Α.Τ.Σ. ή Π.Κ.Ε.ΔΥ.Σ., Βεβαίωση G.T.-Π.Γ.Φ.-Π.Π.Ρ.Λ.- Π.Π.Ρ.Π.-Π.Π.Ρ.Α.-Π.Α.Μ.-Υφαλοχρώματα, τέλη έκδοσης κ.λ.π.) και ότι αυτά παραμένουν σε ισχύ. Η Γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων χρεώνει την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον εκάστοτε εισηγητή. Ο εισηγητής του τμήματος προωθεί την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων προκειμένου να γνωμοδοτήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας .

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την γνωμοδότηση των Τμημάτων και εφόσον δεν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις ο εισηγητής συντάσσει την άδεια λειτουργίας ταχυπλόου ή δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους και την προωθεί στον Διευθυντή προς υπογραφή. Εφόσον έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις από ένα ή και περισσότερα Τμήματα της Διεύθυνσης , ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο προς την εταιρεία και το προωθεί στον Διευθυντή για υπογραφές με σκοπό να την ενημερώσει για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Η μη ορθή καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή ύπαρξη λαθών επί αυτών καθυστερεί τη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την προσκόμιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών που του ζητήθηκαν για την αποκατάσταση των ελλείψεων στη Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο εισηγητής συντάσσει την άδεια λειτουργίας ταχυπλόου ή δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους και την προωθεί στον Διευθυντή προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της από τον Διευθυντή ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων και παραλαμβάνει την άδεια. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταβάλει στον αρμόδιο υπόλογο το απαιτούμενο ποσό των διατιμημένων ενσήμων Ν.Α.Τ. (Ε.Δ.Ε.Ν.) , τα οποία και επικολλούνται επί της άδειας και υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. παραλαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη την οποία παραδίδει στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας ταχυπλόου ή δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους φυλάσσεται στο αρχείο πλοίων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.