Άδεια Ξενάγησης, κατ΄ εξαίρεση, σε Αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού για Επίσημες Αντιπροσωπείες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση775810bd-bdd0-457b-ac21-2b9932a747e9 570027

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατ εξαίρεση χορήγηση άδειας ξενάγησης από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να ξεναγήσουν επίσημες αντιπροσωπείες στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση κατ' Εξαίρεση Άδειας Ξενάγησης σε Αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για Επίσημες Αντιπροσωπείες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Η άδεια χορηγείται μόνο σε αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άδεια χορηγείται εφόσον πρόκειται να ξεναγηθούν επίσημες αντιπροσωπείες στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο από τη διοργανώτρια δημόσια υπηρεσία που ενημερώνει για το πλαίσιο της επίσημης συνάντησης, τα μέλη που θα απαρτίζουν την επίσημη αντιπροσωπεία και την ιδιότητα τους, το σύνολο των συμμετεχόντων και την ημέρα και ώρα της προγραμματισμένης επίσκεψης καθώς και την προτεινόμενη γλώσσα ξενάγησης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο από τη διοργανώτρια δημόσια υπηρεσία που ενημερώνει για το πλαίσιο της επίσημης συνάντησης, τα μέλη που θα απαρτίζουν την επίσημη αντιπροσωπεία και την ιδιότητα τους, το σύνολο των συμμετεχόντων και την ημέρα και ώρα της προγραμματισμένης επίσκεψης καθώς και την προτεινόμενη γλώσσα ξενάγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που καθορίζει ως αρμοδιότητα του ΤΕΠΕ (Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας) της ΔΑΜΕΕΠ (Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) την κατ’ εξαίρεση χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αμοιβή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Νόμος περ. 6 υποπαραγράφου ΙΔ1 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι τροποποιήσεις του νόμου 710/1977 "Περί ξεναγών" και συγκεκριμένα όσοι έχουν δικαίωμα ξενάγησης κατ’ εξαίρεση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 28 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις, όπου περιγράφεται το πλαίσιο με βάση το οποίο χορηγείται άδεια κατ’ εξαίρεση στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Νόμος 11 παρ. 2 710 1977 283 Α

       Περιγραφή Περί ξεναγών, όπου καθορίζεται όλο το νομοθετικό πλαίσιο για το επάγγελμα του ξεναγού και συγκεκριμένα αναφέρονται οι περιπτώσεις των ξεναγήσεων κατ’ εξαίρεση, για τις οποίες έχουν γίνει οι σχετικές τροποποιήσεις με τους Ν. 3498/2006 και Ν. 4093/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100283

      • 1 Παραλαβή του αιτήματος δημόσιου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από τον ενδιαφερόμενο δημόσιο φορέα για χορήγηση κατ εξαίρεση άδειας ξενάγησης σε αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για επίσημες αντιπροσωπείες στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων.

       Σημειώσεις Το αίτημα υποβάλλεται από τον δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για την συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας θα ξεναγηθεί η επίσημη αντιπροσωπεία.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αιτήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο και προώθηση του για τη σύμφωνη ή μη γνώμη και τον ορισμό υπεύθυνου αρχαιολόγου από την αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφεριακή Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί το αίτημα στην αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ για τη σύμφωνη γνώμη ή μη και τον ορισμό υπεύθυνου αρχαιολόγου από την αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύμφωνη γνώμη και σύνταξη εγγράφου για τη χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν αποστολής της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας ακολουθεί η σύνταξη εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο για παροχή άδειας ξενάγησης κατ’ εξαίρεση στον οριζόμενο αρχαιολόγο από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προώθηση του στη διοικητική ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος του έγγραφου και υπογραφές από τη διοικητική ιεραρχία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η χορήγηση της άδειας υπογράφεται από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου ΠΟ.Α..

       Όχι Όχι


      • 6 Διεκπεραίωση και αποστολή του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και αποστολή του εγγράφου στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, με κοινοποίηση στον οριζόμενο αρχαιολόγο και στον αιτούντα δημόσιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.