Άδεια Παράλληλου Εμπορίου Βιοκτόνων Προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09041f0a-21c1-4663-ab37-6b1731b91bfa 931237

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ευρωπαϊκό Μητρώο Βιοκτόνων (R4BP3) Είναι ο ιστότοπος από όπου κατατίθενται αιτήσεις για βιοκτόνα προϊόντα προκειμένου να λάβουν άδεια κυκλοφορίας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

2.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου Βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012. Προκειμένου ένα προϊόν να είναι επιλέξιμο για να αξιολογηθεί με αυτή την διαδιακασία θα πρέπει να είναι ήδη εγκεκριμένο σε ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ (ΚΜ αναφοράς) αλλά και στην Ελλάδα, βάσει των διαταξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτηση για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου Βιοκτόνων προϊόντων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Παράλληλου Εμπορίου Βιοκτόνων Προϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Παραλληλου Εμπορίου Βιοκτόνων Προϊόντων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Πιστοποίησης Το βιοκτόνο προϊόν για το οποίο λαμβάνει χώρα η αίτηση, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο με βάση της διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 τόσο στο Κράτος Μέλος από όπου θα γίνει η εισαγωγή του όσο και στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 ΚΥΑ 4616/52519 άρθρο. 15 (περ. Β.64) 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7754

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/bioktona/5926-paravola-bioktona

       Όχι

      • 1 Στοιχεία εγγυημένης σύνθεσης του προς εισαγωγή προϊόντος. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Στοιχεία εγγυημένης σύνθεσης του προς εισαγωγή προϊόντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=BG

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο δικαιολογητικό θα πρέπει να αναφέρονται οι παρακάτω πληροφορίες: 1. Πλήρης (Εγγυημένη) Σύνθεση του προς εισαγωγή προϊόντος 2. Εργοαστάσιο παρασκευής του προς εισαγωγή προϊόντος 3. Παρασκευστής της δ.ο. του προς εισαγωγή προϊόντος 4. Μέγεθος/Μεγέθη συσκευασίας και είδος/είδη που θα εισαχθεί/εισαχθούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Διοικητικά στοιχεία αίτησης Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Διοικητικά στοιχεία αίτησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=BG

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό θα πρέπει να αναφέρει τις παρακάτω πληροφορίες 1. Τον αριθμό αίτησης στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) 2. Το όνομα του προϊόντος στο ΚΜ αναφοράς 3. Τον αριθμό έγκρισης (R4BP3 Asset No) του προϊόντος αναφοράς 3. Το όνομα και την δ/νση του κατόχου της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς 4. Το όνομα και τον αριθμό έγκρισης (R4BP3 Asset No) του προϊόντος που είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Ελληνική μετάφραση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς Μετάφραση

       Ελληνική μετάφραση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=BG

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 4 Μετάφραση στην Ελληνική της ετικέτας του προϊόντος αναφοράς Μετάφραση

       Μετάφραση στην Ελληνική της ετικέτας του προϊόντος αναφοράς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=BG

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 5 Προτεινόμενο κείμενο ετικέτας (στην Ελληνική) του προϊόντος όπως θα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά. Έγγραφο

       Προτεινόμενο κείμενο ετικέτας (στην Ελληνική) του προϊόντος όπως θα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=BG

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 53 528 2012

       Περιγραφή Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=BG

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4616/52519 2016 1367 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο− γή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201367

      • 1 Παραλαβή της αίτησης ψηφιακά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης από το Ευρωπαϊκό μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) και ενημέρωση του αιτούντος για το ύψος του παραβόλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρωμής παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε αυτό το βήμα η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις ή και επιπλέον δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ελέγξει εάν ικανοποιούνται οι όροι του άρθρου 53 του Καν (ΕΕ) 528/2012.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης εάν όλα τα δικαιολογητικά που κατάθεσε ο αιτών δεν ικανοποιούν τους όρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 5 Τα δικαιολογητικά που κατάθεσε ο αιτών ικανοποιούν τους όρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση διοικητικής πράξης άδειας παράλληλου εμπορίου βιοκτόνου προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση της διοικητικής πράξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση Ευρωπαϊκού Μητρώου Βιοκτόνων, καθώς και των Βάσεων βιοκτόνων σκευασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.