Άδεια άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή σε αστυνομικό υπάλληλο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc61938fe-5bc1-4739-ac4b-bf3fd6c36d71 320350

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή σε αστυνομικό υπάλληλο. Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίδουν αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνομίας. Απαγορεύεται ο αστυνομικός να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ή Αναφορά

Σημειώσεις

Ο /Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία του σχετικά με το ιδιωτικό έργο ή την ιδιωτική ενασχόληση που επιθυμεί να ασκήσει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια αναγράφοντας το είδος της ενασχόλησης ή της δραστηριότητας που θα ασκεί, τη χρονική διάρκεια αυτής, τον τόπο που θα λαμβάνει χώρα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή, Αναφορά
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης από αστυνομικούς

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να ανήκει στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Το αιτούμενο ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του αστυνομικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Το αιτούμενο ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή θα πρέπει να μην παραβλάπτει την ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Το αιτούμενο ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή θα πρέπει να μην δίνει αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος των ιδίων ή του Σώματος, γενικότερα.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Περιστασιακή απασχόληση περιορισμένης χρονικής διάρκειας (είτε πρόκειται για σύμβαση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, είτε για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας), η οποία αποβλέπει κυρίως στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και στη συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή. (Γνωμ. ΝΣΚ 378/2002)

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικά έγγραφα Βεβαίωση

       Αποδεικτικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιπλέον μαζί με την αίτηση ή αναφορά του υποβάλλει και όλα εκείνα τα αποδεικτικά έγγραφα της συγκεκριμένης εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 538 1989 224 Α

       Περιγραφή Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού. Σήμ.: Όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 19 παρ. 1 του Π.Δ. 31/2001 (ΦΕΚ 26Α'/12-02-2001).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100224

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 31 2001 26 Α
      • 1 Κατάθεση αίτησης ή αναφοράς του/της ενδιαφερόμενου/νης στην Υπηρεσία του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί στην οποία προσδιορίζεται επακριβώς το συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή με την οποία επιθυμεί να απασχοληθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Διατύπωση Γνώμης από τους Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/νες, στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών αυτών, διατυπώνουν γνώμη προς την κατεύθυνση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ιεραρχική υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ιεραρχική Υποβολή του αιτήματος προς την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ιεραρχική υποβολή του αιτήματος για τη λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει το αίτημα, το προωθεί στο αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της, το οποίο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και το θέτει ιεραρχικά υπόψη του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου/νης για την ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.