Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf2d2a4ca-649b-4f8e-9ccf-a68d19b55b2b 059474

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο μετά από αίτημα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση άδειας λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Επαγγελματικές Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου να βρίσκεται σε χώρα εκτός Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων Νομικών Προσώπων, για κάθε Νομικό Πρόσωπο.

        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Για αιτούντα φυσικό πρόσωπο, δεν πρέπει να είναι Έλληνας.

        Όχι Όχι

       • 1 Επιχειρηματικό πλάνο λειτουργίας Έκθεση

        Επιχειρηματικό πλάνο λειτουργίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Περιγραφή των εγκαταστάσεων του σχολείου Αντίγραφο εγγράφου

        Περιγραφή των εγκαταστάσεων του σχολείου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Πρόγραμμα σπουδών Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Πρόγραμμα σπουδών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 4862 1931 2 Α

        Περιγραφή Περί ξένων σχολείων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

       • 1 Παραλαβή της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος συνδρομής απαιτούμενων προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει εαν ο ενδιαφερόμενος ή το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο πληρεί την προϋπόθεση να έχει έδρα εκτός Ελλάδας ή το φυσικό πρόσωπο να μην είναι Έλληνας.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων στον φάκελο ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τον αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • 4 Διαβίβαση του φακέλου της αίτησης στον Υπουργό

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το αίτημα προωθείται για να εξετάσει ο Υπουργός εαν πρέπει να συνταχθεί η νομοθετική διάταξη.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση νόμου για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Υπουργός καταθέτει τη νομική διάταξη για την ίδρυση και λειτουργία του ξένου σχολείου της ημεδαπής.

        Ναι Ναι


       • 6 Μη έκδοση νόμου - απόρριψη της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το αίτημα από τον Υπουργό ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.