Άδεια αγοράς ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου για Νοσοκομεία - Ιδιωτικές Κλινικές

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση75b8d39d-9bf9-4ecb-a04b-6eac5c2c7952 383823

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Περιφέρειες, ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας αγοράς ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου και απευθύνεται σε Κρατικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές. Για το λόγο αυτό, στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών, οι αιτήσεις από τα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία προκειμένου αυτά να προμηθευτούν μορφίνη και πεθιδίνη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Μετά τη διασφάλιση της προμήθειας σε ναρκωτικά και ειδικότερα κάθε τρεις (3) μήνες οι νοσηλευτικές δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες αποστέλλουν πίνακες με τις καταναλώσεις ποσοτήτων μορφίνης και πεθιδίνης, ώστε το Υπουργείο Υγείας να ελέγχει τη διάθεση των φαρμάκων αυτών. Τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές αγοράζουν τα σκευάσματα από την Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Ανάκληση της άδειας εκδίδεται με την ίδια διαδικασία χορήγησης άδειας και αφού εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του Νομικού Προσώπου (Κρατικά και Ιδιωτικά νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές) για άδεια αγοράς ναρκωτικών ουσιών.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια αγοράς ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου για νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Oι αιτήσεις των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών της Χώρας και διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 4139 2013 74 Α

        Περιγραφή Πρόκειται για το "Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις".

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijC919zh1PXYUbKSujmUDL7aGixWmIwC5RhUCjeETtoAi

       • Νόμος 1 3459 2006 103 Α

        Περιγραφή Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά, όπως αντικαταστάθηκε με το νόμο 4139 (πλην του άρθρου 1).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijC919zh1PXYUbKSujmUDL7aGixWmIwC5RhUCjeETtoAi

       • Προεδρικό Διάταγμα 2 148 2007 191 Α

        Περιγραφή Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και διατάξεων κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueCJIRmneZiwY4tuOyEjFtUBeqU-03EctYcDBWYZdnFo

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια Διεύθυνση Υπ. Υγείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα Κρατικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και οι Ιδιωτικές Κλινικές υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας αγοράς ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου στη Διεύθυνση Υγείας της οικείας περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας, όπου εδρεύουν. Η αίτηση ακολούθως διαβιβάζεται στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αίτησης από το αρμόδιο Υπουργείο και έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται αρμοδίως στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και ακολουθεί σχετικός έλεγχος.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την απόφαση έκδοσης της σχετικής άδειας, η οποία υπογράφεται τελικώς από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή της απόφασης στον αιτούντα φορέα


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η σχετική απόφαση με την έκδοσή της αποστέλλεται στον αιτούντα προκειμένου να παραλάβει τις αναφερόμενες ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου από την Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.