Άδεια αιμοδοσίας στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcdd24864-a657-4016-821f-a06bb003e5ec 248646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση αιμοδοτικής άδειας στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 76 του ν. 4662/2022). Σε περίπτωση εθελοντικής αιμοδοσίας, στους εθελοντές αιμοδότες που ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών στην περίπτωση που προσφέρουν αίμα ή αιμοπετάλια προς χρήση της Τράπεζας αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία πυροσβεστικού ή πολιτικού υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας δύο (2) ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος ή αιμοπεταλίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

20 ημέρες

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω αιμοδοτική άδεια χορηγείται από την ημερομηνία αιμοδοσίας και σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αιμοδοσίας. Για τη χορήγησή τους από τις εκάστοτε Υπηρεσίες απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος. Ο χρόνος διάρκειας της αιμοδοτικής άδειας δεν λογίζεται ως χρόνος ασθένειας και δεν προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται για την παραπομπή του ασθενούς στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα, Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση ή αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης.

Σημειώσεις

Ο εθελοντής αιμοδότης υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί και οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες (άρθρο 106 του π.δ. 3/2014) με την προσκόμιση σ` αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια αιμοδοσίας σε εθελοντές αιμοδότες, Αιμοδοτική άδεια πυροσβεστικού προσωπικού, Χορήγηση ειδικής άδειας αιμοδοσίας στο πυροσβεστικό προσωπικό

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια αιμοδοσίας στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να έχει αιμοδοτήσει και να αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωσης αιμοδοσίας από κέντρο αιμοληψίας ή Τράπεζα αίματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωσης αιμοδοσίας από κέντρο αιμοληψίας ή Τράπεζα αίματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετική βεβαίωσης αιμοδοσίας, που χορηγείται στους αιμοδότες από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες Αίματος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιμοδότη, η ημερομηνία αιμοδοσίας, και ο σκοπός δωρεάς αίματος (π.χ. για τράπεζα αίματος Π.Σ. ή ιδιώτη ασθενή).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 76 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή ν.4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"- άρθρο 76 "Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 106 3 2014 6 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού - άρθρο 106 "Άδεια αιμοδοσίας".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100006

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης ή Αναφοράς και προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Αιμοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί με την οποία αιτείται την ειδική άδεια αιμοδοσίας, προσκομίζοντας και τη σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας (από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Έγκριση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος της εγκυρότητας και της ορθότητας της αίτησης και της σχετικής βεβαίωσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος και Απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος της εγκυρότητας και της ορθότητας της αίτησης και της σχετικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, η εν λόγω άδεια δύναται να χορηγηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αιμοδοσίας.

       Ναι Ναι


      • 4 Χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χορήγηση της εν λόγω άδειας στον/στην ενδιαφερόμενο/νη, εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημά του/της.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.