Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaeb30744-d441-40b2-b57d-ae8dec4e605a 003855

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  45 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αλιεία αχινού

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Σε ισχύ αλιευτική άδεια σύμφωνα, με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98).


        Όχι Όχι

       • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ ζητείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν, απαιτούνται οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών. 0 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Αλιευτική άδεια, σε ισχύ. Άδεια

        Αλιευτική άδεια, σε ισχύ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • Εγκύκλιος 5156/87171/4-7-2014 2014

        Περιγραφή Για την επαγγελματική αλιεία του είδους απαιτείται ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης (άρθρο 2) η οποία συμπληρώνει την αλιευτική άδεια του σκάφους (επαγγελματική άδεια αλιείας) και έχει ισχύ ενός έτους, με έναρξη ισχύος από 1ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η άδεια αλίευσης, υπό μορφή Απόφασης για την επέκταση αλιευτικών εργαλείων, εκδίδεται από τις κατά τόπους αρμόδιες, για την έκδοση αλιευτικών αδειών, αρχές. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%92%CE%9F7%CE%92-%CE%9F%CE%A1%CE%A5?inline=true

        ΑΔΑ 7ΒΟ7Β-ΟΡΥ

       • Προεδρικό Διάταγμα 2 65 2014 108 Α

        Περιγραφή Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100108

        ΑΔΑ ΒΙΦ5Β-Β43

       • 1 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση άδειας αλίευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η έκδοση της άδειας αλίευσης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

        Όχι Όχι


       • 4 Υλοποίηση / Εφαρμογή Απόφασης από τη Λιμενική Αρχή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη συμπλήρωση της άδειας αλιείας του σκάφους του.

        Σημειώσεις Ο προβλεπόμενος / απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης / διεκπεραίωσης καθορίζεται στην Απόφαση, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που την εκδίδει.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.