Άδεια αλιείας σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία δολωμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ca33444-2801-4c76-a4d6-95fbbd2dbfd0 414691

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία δολωμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

04/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλιείας σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία δολωμάτων.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλιεία δολωμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία δολωμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Σε ισχύ αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991.

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, οι αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσία Αλιείας, Λιμενική Αρχή) μπορεί να προβλέπουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αλιευτική άδεια σε ισχύ. Άδεια

       Αλιευτική άδεια σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 48 2018 90 Α

       Περιγραφή Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σημείο 17 του παραρτήματος Ι του άρθρου 6 του π.δ. 109/2002 (Α΄ 92) καταργείται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100090

       ΑΔΑ ΩΙΗ44653ΠΓ-ΒΓ6

      • Εγκύκλιος 179721/1-10-2002 2002

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 109/2002 (Α΄92). Σχετικές οι αριθμ. 176265/12-6-2002 και 177284/18-9-2002 εγκύκλιοι


      • Εγκύκλιος 177284/18-9-2002 2002

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 109/2002 (Α΄92) και με την αριθμ. 176265/12-6-2002 εγκύκλιο


      • Εγκύκλιος 176265/12-6-2002 2002

       Περιγραφή Διαβίβαση του π.δ. 109/2002 (Α΄92)


      • Προεδρικό Διάταγμα 2 109 2002 92 Α

       Περιγραφή Η αλιεία ζώντων δολωμάτων διενεργείται σε όλη τη Επικράτεια με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας, από τους επαγγελματίες αλιείς, νόμιμους κατόχους των σκαφών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100092

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας αλιείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκδοση της άδειας αλιείας πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 4 Υλοποίηση / Εφαρμογή Απόφασης από τη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη συμπλήρωση της άδειας αλιείας του σκάφους του. Ο προβλεπόμενος / απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης / διεκπεραίωσης καθορίζεται στην Απόφαση, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που την εκδίδει.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.