Άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε πυροσβεστικό υπάλληλο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5b04ab25-df3a-4944-9ce0-2ecaa1bfc1b8 504253

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε πυροσβεστικό υπάλληλο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ή αναφορά

Σημειώσεις

Ο /Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία του σχετικά με το ιδιωτικό έργο ή την ιδιωτική ενασχόληση που επιθυμεί να ασκήσει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια αναγράφοντας το είδος της ενασχόλησης ή της δραστηριότητας που θα ασκεί, τη χρονική διάρκεια αυτής, τον τόπο που θα λαμβάνει χώρα. Μαζί με την αίτηση ή αναφορά ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον Φορέα Υποδοχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια δεύτερης εργασίας σε πυροσβεστικό υπάλληλο

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε πυροσβεστικό υπάλληλο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Το αιτούμενο ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του πυροσβεστικού υπαλλήλου και να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Απαγορεύεται ο πυροσβεστικός υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Με την ως άνω διαδικασία, ο πυροσβεστικός υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απαιτείται άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 210 1992 99 Α

       Περιγραφή π.δ. 210/1999 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος" - άρθρο 10 "Γενικά καθήκοντα υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος"

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19920100099

      • Προεδρικό Διάταγμα 32 2019 58 Α

       Περιγραφή π.δ. 32/2019 "Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος"

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100058

      • 1 Παραλαβή της αίτησης ή αναφοράς του/της ενδιαφερόμενου/νης στην Υπηρεσία του/της.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί, στην οποία προσδιορίζεται επακριβώς το συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή με την οποία επιθυμεί να απασχοληθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης/αναφοράς στο Αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση ή αναφορά υποβάλλεται ιεραρχικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αίτησης στο οικείο Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος παραλαμβάνει την αίτηση ή αναφορά και την θέτει υπόψη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της εν λόγω άδειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος του υπαλλήλου για χορήγηση της εν λόγω άδειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης Αρχηγού


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε συνέχεια της σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων εκδίδεται η άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου/νης υπαλλήλου για τη ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/νη για την απόφαση του Συμβουλίου μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.