Άδεια για Δημοσίευση Αποδεσμευμένου Ψηφιοποιημένου ή Χαρτώου Αρχειακού Υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85e80ab6-ed55-46b9-9634-e1117ef40110 422999

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δυνατότητα αναπαραγωγής, διάδοσης, δημοσίευσης καθώς και χρησιμοποίησης για εμπορικούς λόγους του ιστορικού αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Απευθύνεται σε πολίτες και σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ-Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ)


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ) για χορήγηση άδειας δημοσίευσης ιστορικού αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι ακριβείς παραπομπές των προς δημοσίευση διπλωματικών εγγράφων (εάν πρόκειται για ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό) και να αποστέλλονται συνημμένα αντίγραφα αυτών (εάν πρόκειται για χαρτώο αρχειακό υλικό).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Δημοσίευσης Εγγράφων Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

      Επίσημος τίτλος

      Αδειοδότηση για Δημοσίευση Αποδεσμευμένου Ψηφιοποιημένου ή Χαρτώου Αρχειακού Υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • Νόμος 144, παρ. 2, 3 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Εξουσιοδοτικές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση Κεφ.Α, 3, 5, Κεφ.Β, 9, 10, Κεφ.Γ, 18 7010.3/9/ΑΣ 59 2015 461 Β

       Περιγραφή Κανονισμός πρόσβασης στο αρχειακό υλικό. Α. Γενικοί όροι πρόσβασης: Χρήση καταλόγων αρχειακού υλικού, Υποχρεώσεις χρηστών και ερευνητών Β. Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό: Εκτύπωση και αποθήκευση ψηφιακών αντιγράφων, Πνευματικά δικαιώματα καταλόγων και ψηφιακού υλικού Γ. Πρόσβαση στο χαρτώο υλικό: Αναπαραγωγή υλικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200461

      • 1 Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων συνημμένων προς την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) για χορήγηση άδειας δημοσίευσης διπλωματικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πολίτης/φορέας υποβάλλει έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση άδειας δημοσίευσης στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ), όπου αυτή πρωτοκολλείται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι ακριβείς παραπομπές των προς δημοσίευση διπλωματικών εγγράφων (εάν πρόκειται για ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό) ή να αποστέλλονται συνημμένα αντίγραφα αυτών (εάν πρόκειται για χαρτώο αρχειακό υλικό).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των προς δημοσίευση διπλωματικών εγγράφων και των παραπομπών τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίζει τα προς δημοσίευση διπλωματικά έγγραφα στους υποφακέλους/φακέλους στους οποίους εντάσσονται ελέγχοντας την ακριβή αντιστοιχία των παραπομπών που έχει δηλώσει ο αιτούμενος.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση άδειας δημοσίευσης αποδεσμευμένου ψηφιοποιημένου ή χαρτώου αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διπλωματικού & Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ) χορηγεί έγγραφη άδεια χρήσης και δημοσίευσης του προς δημοσίευση ιστορικού αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) με την προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή προέλευσής του.

       Σημειώσεις Η άδεια δημοσίευσης απαιτείται για την παράθεση ολόκληρων διπλωματικών εγγράφων ή μεγάλου μέρους αυτών και όχι για την παράθεση αποσπάσματος εγγράφου όπου η απλή και επιστημονικώς ορθή παραπομπή/αναφορά στην πηγή προέλευσής του αρκεί. Η παροχή ψηφιακών αντιγράφων χωρίς υδατογράφημα με σκοπό ειδικές χρήσεις είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και σχετικής έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.