Άδεια για συμμετοχή σε δίκη σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση56d33793-5af1-4db7-b3f1-20782c2e22c2 563379

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση ειδικής άδειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης συνοδευόμενης από σχετικά δημόσια έγγραφα, χορηγείται σε υπαλλήλους, τακτικούς-μόνιμους και ΙΔΑΧ του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., ειδική άδεια απουσίας, μίας (1) έως τριών (3) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, για τη συμμετοχή τους σε δίκη με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως π.χ. ενάγοντα ή εναγομένου ή μάρτυρα (άρ. 50, παρ. 1 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει).

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 50 του ν. 3528/07 περί ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη δεν αφορούν προδικαστικές διαδικασίες.

Επίσης, δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση που οι υπάλληλοι κληθούν ή κληρωθούν ως ένορκοι σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή εφετείο, οπότε και αποδεσμεύονται υποχρεωτικώς, βάσει του αρ. 391 του ΚΠΔ από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της δίκης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού/Διοικητικού είτε δια ζώσης /ταχυδρομικά είτε στο email αυτής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια για συμμετοχή σε δίκη

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ειδικής άδειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Δικαστικές Έκδοση πράξης καθορισμού δικασίμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Βεβαίωση περί αναβολής ή συνέχισης της δίκης, κατόπιν διακοπής αυτής, σε άλλη ημερομηνία.

       Όχι Όχι

      • 1 Πράξη ορισμού δικασίμου Άλλο

       Πράξη ορισμού δικασίμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Μετά την επιστροφή του υπαλλήλου στην εργασία του, υποβάλλει στην υπηρεσία και Βεβαίωση συμμετοχής του στη δίκη από το αρμόδιο δικαστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου περί διακοπής της δίκης και συνέχισης αυτής σε επόμενη ημέρα. Άλλο

       Βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου περί διακοπής της δίκης και συνέχισης αυτής σε επόμενη ημέρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αναβολής της διεξαγωγής της δίκης, η Βεβαίωση αναφέρει την ημερομηνία προσδιορισμού της νέας δικάσιμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 7475

      • Νόμος 50 "Δικαίωμα ειδικής άδειας" 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Υπαλληλικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • 1 Έναρξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού/Διοικητικού και έλεγχος του περιεχομένου αυτής καθώς και του/των συνημμένου/ων δικαιολογητικού/ων.

       Σημειώσεις Μετά την επιστροφή του υπαλλήλου στην υπηρεσία, η αίτηση συμπληρώνεται ως προς τα δικαιολογητικά και με Βεβαίωση περί συμμετοχής του υπαλλήλου αυτού στη δίκη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και χορήγηση της ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ειδική άδεια εγκρίνεται και χορηγείται στον υπάλληλο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.