Άδεια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa9e1daf-e754-46db-b5de-8c950d7e4ccd 917544

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας μίας (1) έως τριών (3) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, στους τακτικούς-μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι.

Χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε εργαζομένους ΙΔΟΧ στο Δημόσιο.

Τελευταία ενημέρωση

22/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού/Διοικητικού είτε δια ζώσης/ταχυδρομικά είτε στο email αυτής. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν συνυποβάλλεται σχετικό δικαιολογητικό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκλογική άδεια

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Προκήρυξη εκλογών (βουλευτικών, αυτοδιοικητικών ή ευρωεκλογών) ή δημοψηφίσματος

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο υπάλληλος να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους κατά τους όρους των Κεφαλαίων Α - Δ του Π.Δ. 26/2012.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση συμμετοχής του υπαλλήλου στην εκλογική διαδικασία ως εκλογέας Βεβαίωση

       Βεβαίωση συμμετοχής του υπαλλήλου στην εκλογική διαδικασία ως εκλογέας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το εν λόγω αποδεικτικό υποβάλλεται στην Υπηρεσία Προσωπικού σε συνέχεια της αίτησης του υπαλλήλου, με την επιστροφή του στην εργασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 26 2012 57 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100057

      • Σύνταγμα της Ελλάδος 44 2019 211 Α

       Περιγραφή Κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019. Στο άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφιο α του ισχύοντος Συντάγματος, προβλέπεται η διενέργεια δημοψηφίσματος για κρίσιμα εθνικά θέματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100211

      • Νόμος 50 "Δικαίωμα ειδικής άδειας" 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Υπαλληλικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • 1 Έναρξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού/Διοικητικού και έλεγχος του περιεχομένου αυτής.

       Σημειώσεις Το απαιτούμενο αποδεικτικό συμμετοχής στις εκλογές υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού/Διοικητικού με την επιστροφή του υπαλλήλου στην εργασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και χορήγηση της ειδικής εκλογικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ειδική άδεια εγκρίνεται και χορηγείται στον υπάλληλο.

       Σημειώσεις Βάσει των στοιχείων που δηλώνει ο υπάλληλος στην αίτησή του δύναται να περιορίζεται σε διάρκεια. Δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.