Άδεια δανεισμού και έκθεσης αρχαιοτήτων σε περιοδική έκθεση εσωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65a461ae-d34d-414c-954c-9b2e424893d8 654613

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση προσωρινού δανεισμού κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών για εκθεσιακούς σκοπούς και περιορισμένο χρονικό διάστημα σε περιοδική έκθεση εντός της Ελληνικής επικράτειας, κατόπιν αιτήματος κρατικών ή ιδιωτικών μουσείων / πολιτιστικών φορέων / Νομικών Προσώπων εσωτερικού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες (αποφάσεις, δικαιολογητικά, εγκρίσεις, και άδειες, διαφορετικά βήματα κλπ) δεν κοινοποιούνται για λόγους ασφαλείας των πολιτιστικών αγαθών. Το διάστημα υλοποίησης εξαρτάται από την ανταπόκριση και τον προγραμματισμό του αιτούντα φορέα. Η προθεσμία υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με πλήρη δικαιολογητικά.

Τελευταία ενημέρωση

14/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα δανεισμού έργων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με συνημμένο κατάλογο αιτούμενων προς δανεισμό έργων και συνημμένες φωτογραφίες

Σημειώσεις

Το αίτημα μπορεί να αποσταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση teme.dmeep@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Δικαστική Προσφυγή σε Ελληνικά δικαστήρια

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Προσωρινού Δανεισμού Αρχαιοτήτων για την Παρουσίασή τους σε Περιοδική Έκθεση εσωτερικού.

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια δανεισμού και έκθεσης αρχαιοτήτων σε περιοδική έκθεση εσωτερικού.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο δανειζόμενος φορέας να μην έχει απασχολήσει για θέματα διεκδίκησης αρχαιοτήτων ή παράνομης διακίνησης το ελληνικό Δημόσιο. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Τα έργα που θα συνεκτεθούν να μην αποτελούν προϊόντα παράνομης διακίνησης. O έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) του ΥΠΠΟΑ

       Όχι Όχι

      • 1 Συνολικός κατάλογος έργων που θα εκτεθούν στην περιοδική έκθεση με συνημμένες φωτογραφίες Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συνολικός κατάλογος έργων που θα εκτεθούν στην περιοδική έκθεση με συνημμένες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο συνολικός κατάλογος των έργων ενίοτε τροποποιείται από τον αιτούντα με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών εκθεσιακού χώρου και προδιαγραφών ασφαλείας Δελτίο

       Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών εκθεσιακού χώρου και προδιαγραφών ασφαλείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα δελτία προδιαγραφών είναι εμπιστευτικά. Απαιτούνται μόνο σε περιπτώσεις που η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο μη δημοσίου μουσείου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 3 Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης Έκθεση

       Μουσειολογικό σκεπτικό περιοδικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στο μουσειολογικό σκεπτικό της περιοδικής έκθεσης θα πρέπει να δηλώνονται οι ενότητες στις οποίες θα εκτεθούν οι αιτούμενες για δανεισμό αρχαιότητες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης Έκθεση

       Μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στη μουσειογραφική πρόταση της περιοδικής έκθεσης θα πρέπει να δηλώνονται οι ενότητες στις οποίες θα εκτεθούν οι αιτούμενες για δανεισμό αρχαιότητες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 5 Υπογεγραμμένο συμφωνητικό δανεισμού Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Υπογεγραμμένο συμφωνητικό δανεισμού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Συντάσσεται από τον δανείζοντα και υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ για κρατικά μουσεία. Για ιδιωτικά μουσεία υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ και το Διευθυντή του ιδιωτικού μουσείου. Το συμφωνητικό δανεισμού περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους δανεισμού και συνημμένα α/ κατάλογο των προς δανεισμό έργων με την οικονομική τους αξία που ορίζεται από τον δανείζοντα και β/ κατάλογο των δαπανών ανά συμβαλλόμενο μέρος. Απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις Νομικών Προσώπων και ΝΠΙΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8972

      • 6 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες κατά παντός κινδύνου και για όλο το διάστημα δανεισμού τους (από καρφί σε καρφί) σε περίπτωση ΝΠΙΔ. Σε περίπτωση δημοσίων μουσείων και ΝΠΔΔ, απαιτείται ασφάλιση των προς δανεισμό αντικειμένων κατά παντός κινδύνου μόνο κατά τη μεταφορά τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6183

      • Νόμος 2, 3, 46, 50 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Παραλαβή αιτήματος με απαραίτητα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή, πρωτοκόλληση και χρέωση αιτήματος.

       Σημειώσεις Το αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση teme.dmeep@culture.gr πρέπει να συνοδεύεται από: Α. κατάλογο αιτούμενων έργων με φωτογραφίες Β. συνολικό κατάλογο εκθεμάτων με φωτογραφίες Γ. Σύμφωνη γνώμη φορέα δανεισμού Δ. δελτίο τεχνικών προδιαγραφών εκθεσιακού χώρου και προδιαγραφών ασφαλείας σε περίπτωση που ο χώρος έκθεσης δεν είναι σε δημόσιο Μουσείο Ε. μουσειολογικό σκεπτικό Στ. μουσειογραφική πρόταση

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες Εφορείες και Μουσεία του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες για τα αιτούμενα προς δανεισμό έργα περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για τις απόψεις τους επί του αιτήματος δανεισμού έργων αρμοδιότητάς τους

       Όχι Όχι


      • 3 Εισηγήσεις μουσείων και εφορειών αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εισηγήσεις μουσείων και εφορειών αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τον δανεισμό έργων αρμοδιότητάς τους

       Σημειώσεις Τα αρμόδια Μουσεία και οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ συντάσσουν και αποστέλλουν στο Τμήμα Εκθέσεων τις εισηγήσεις τους με συνημμένα δελτία κατάστασης διατήρησης των προς δανεισμό έργων και πρόσφατο φωτογραφικό υλικό

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία του αιτήματος και σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος για την εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία του αιτήματος και σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος με πρόταση μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Σημειώσεις Το ενημερωτικό σημείωμα για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συνοδεύεται από παρουσίαση (power point).

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή εισαγωγή και εξέταση του αιτήματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το θέμα διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εισάγεται στην ημερήσια διάταξη και παρουσιάζεται από τον εισηγητή Προϊστάμενο της ΔΑΜΕΕΠ ή τον αναπληρωτή του και εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά.

       Σημειώσεις Η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αποστέλλει στα μέλη του Συμβουλίου το ιστορικό της υπόθεσης από το ενημερωτικό σημείωμα, πριν την εξέταση του θέματος. Εισηγητής στο ΚΑΣ είναι ο Προϊστάμενος της ΔΑΜΕΕΠ ή ο αναπληρωτής του.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται γνωμοδότηση από τη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΑΣ, το Νομικό Σύμβουλο και τον Εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων της ΔΑΜΕΕΠ και υπογράφεται από τη ΓΔΑΠΚ η απόφαση έγκρισης Προσωρινού Δανεισμού Αρχαιοτήτων για την παρουσίασή τους σε περιοδική έκθεση εσωτερικού και ορισμού τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής για την εκτίμηση της οικονομικής αξίας των προς δανεισμό έργων.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτίμηση της οικονομικής αξίας των προς δανεισμό έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκτίμηση από τριμελή εκτιμητική επιτροπή της οικονομικής αξίας των αιτούμενων προς δανεισμό έργων για την ασφάλιση τους, σύνταξη πρακτικού και αποστολή του στη ΔΑΜΕΕΠ/ Τμήμα Εκθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα φορέα: α. Υπογεγραμμένο Συμφωνητικό δανεισμού εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ β. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις Το Συμφωνητικό δανεισμού συντάσσεται από το Τμήμα Εκθέσεων υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΓΔΑΠΚ και τον Διευθυντή του αιτούντα φορέα. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποστέλλεται από τον αιτούντα φορέα στο Τμήμα Εκθέσεων. Διασφαλίζει τις προς δανεισμό αρχαιότητες κατά παντός κινδύνου και για όλο το διάστημα δανεισμού (από καρφί σε καρφί).

       Όχι Όχι


      • 10 Προγραμματισμός μεταφοράς- αποστολής έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προγραμματισμός της μεταφοράς- αποστολής των προς δανεισμό έργων και ο προγραμματισμός της εγκατάστασής τους στο Μουσείο υποδοχής πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκθέσεων σε συνεργασία με τον αιτούντα φορέα και την επιλεγείσα πιστοποιημένη μεταφορική εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 11 Ορισμός συνοδού και σύνταξη συνοδευτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ορισμός συνοδού αρχαιολόγου ή συντηρητή αρχαιοτήτων για την συνοδεία, αποστολή και εγκατάσταση των αρχαίων έργων. Σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής

       Σημειώσεις Ο ορισμός των συνοδών πραγματοποιείται σε συνεργασία με περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι


      • 12 Έγγραφο αστυνομικής συνοδείας της αποστολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφο προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αστυνομική συνοδεία των προς δανεισμό έργων.

       Σημειώσεις Η αστυνομική συνοδεία είναι απαραίτητη κατά την οδική και ακτοπλοϊκή μεταφορά των προς δανεισμό έργων

       Όχι Όχι


      • 13 Προγραμματισμός μεταφοράς- επιστροφής έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προγραμματισμός της μεταφοράς- επιστροφής των υπό δανεισμό έργων και ο προγραμματισμός της απεγκατάστασής τους στο Μουσείο υποδοχής πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκθέσεων σε συνεργασία με τον αιτούντα φορέα και την επιλεγείσα πιστοποιημένη μεταφορική εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 14 Ορισμός συνοδού και σύνταξη συνοδευτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ορισμός συνοδού αρχαιολόγου ή συντηρητή αρχαιοτήτων για την απεγκατάσταση εγκιβωτισμό και συνοδεία κατά την επιστροφή των αρχαίων έργων. Σύνταξη των πρωτοκόλλων παράδοσης- παραλαβής

       Σημειώσεις Ο ορισμός των συνοδών πραγματοποιείται σε συνεργασία με περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι


      • 15 Έγγραφο αστυνομικής συνοδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφο προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αστυνομική συνοδεία των υπό δανεισμό έργων κατά την επιστροφή τους.

       Σημειώσεις Η αστυνομική συνοδεία είναι απαραίτητη κατά την οδική και ακτοπλοϊκή μεταφορά των υπό δανεισμό έργων κατά την επιστροφή τους στα μουσεία προέλευσής τους

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.