Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9340d4dc-9cce-471e-9990-6741608dfe57 578429

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7

  Κόστος

  29.349999999999998

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Άδεια Εγκατάστασης Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής από Συμβατικά Καύσιμα όπως Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η Άδεια Εγκατάστασης Εκδίδεται από το Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Διάρκεια Ισχύος

  2 Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του άρθρου 1 της Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19.04.1995

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ψηφιακή υπογραφή, Άλλο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Σύμφωνα με το Π.Δ. 18/1989 και τις διατάξεις του ΚΔΔ

     NACE

     • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια Εγκατάστασης Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής από Συμβατικά Καύσιμα

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμβατικά Καύσιμα


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Άδεια Παραγωγού

        Όχι Όχι

       • 2 Περιβαλλοντικές ΑΕΠΟ του έργου σε ισχύ άρθρο 13

        Όχι Όχι

       • 3 Ιδιοκτησιακές Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου ή χώρου εγκατάστασης του σταθμού

        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια εγκατ. σταθ. ηλεκτ/γής (από συμβατ. καύσιμα) Φορέας Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών ΚΩΔΙΚΟΣ: 3601218499510-201-0032 27.88 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Όχι

       • 2 Γραμμάτιο Είσπραξης Πόρου ΤΣΜΕΔΕ (1‰), ΕΜΠ (0.5‰) Πόρος 14-ΕΠΙ ΛΟΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01.01.2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝ/ΤΩΝ, ΝΠΔΔ, ΣΥΝ/ΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ATTICA BANK 1.47 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Όχι

       • 3 Βεβαίωση Προκαταβλητέου Φόρου στις Αμοιβές Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών Αρθρ. 69 παρ. 4 Ν.4172/13 η οποία θα συνοδεύεται α) από Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας ότι κατατέθηκε η αμοιβή στον μηχανικό και β) από Απόδειξη του Δημόσιου Ταμείου από το οποίο φορολογείται ο μηχανικός ότι κατατέθηκε το 10% της αμοιβής του ως προκαταβολή φόρου 0 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Τεχνική Έκθεση του Έργου Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική Έκθεση του Έργου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Τεχνοοικονομική Μελέτη Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνοοικονομική Μελέτη

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Νόμιμο Αποδεικτικό Στοιχείο Αποκλειστικής Χρήσης του Γηπέδου ή Χώρου Εγκατάστασης του Σταθμού. Εφόσον πρόκειται για μίσθωση συμβολαιογραφικό έγγραφο Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Νόμιμο Αποδεικτικό Στοιχείο Αποκλειστικής Χρήσης του Γηπέδου ή Χώρου Εγκατάστασης του Σταθμού. Εφόσον πρόκειται για μίσθωση συμβολαιογραφικό έγγραφο

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Συμβολαιογραφική Πράξη,

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

        Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Μελέτη Πυρασφάλειας του Σταθμού Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Μελέτη Πυρασφάλειας του Σταθμού

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση Ανάθεσης της Μελέτης Εγκατάστασης από τον Ιδιοκτήτη του Σταθμού Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση Ανάθεσης της Μελέτης Εγκατάστασης από τον Ιδιοκτήτη του Σταθμού

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης της Μελέτης Εγκατάστασης από τον Μηχανικό-Μελετητή Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης της Μελέτης Εγκατάστασης από τον Μηχανικό-Μελετητή

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 4001 2011 179 Α

        Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8tvmGnUriqnd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS3v yXlRgG0hVreKJgD7OpdVXDm-LoqkiNWh4xJjj-C

       • Νόμος 2773 1999 286 Α

        Περιγραφή Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8cLojBiiHY515MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRJxq1hDcyIDjFpjNJg4xswOozJL-C3Rf1lpYZi-hbH2

       • Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.04.1995 1995 385 Β

        Περιγραφή Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια Β. Καθορισµός γενικών τεχνικών και οικονοµικών όρων των συµβάσεων µεταξύ παραγωγών και ∆.Ε.Η., λεπτοµέρειες διαµόρφωσης των τιµολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL8TYD0Kz0sYPp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX7BI5bWgliLmUa2gsfDY6DkkLrU7Ij0W 2tpVCCUFDB

       • Νόμος 4014 2011 209 Α

        Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8 xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO

       • Νόμος 2244 1994 168 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG2VoOPmnoFKHdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudTT 5MLxR6z9hQrwXw9gARiQblYmbYEqmCirVaVN 0Q

       • Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/31186 2008 2682 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19.4.1995 υπουργικής απόφασης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8 HmSec05-BrnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTumswEWjz7KK1f0ANCosrwNvSI-CTkAKjZ2tZpVX7pV

       • Υπουργική Απόφαση ∆5-ΗΛ/Γ/Φ6/ΟΙΚ.25131/07.12.2009 2009 2442 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση Συµπλήρωση της Υπουργικής απόφασης ∆6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.04.1995 (Φ.Ε.Κ. 385/τ.Β/10.05.1995)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8GlsHHQzxqLnnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQpHtQ -ZdM2AlGCY1-VpsauaNt8zqHRGc7hYvDdbQI7

       • 1 Υποβολή έντυπης Αίτησης -Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή έντυπης Αίτησης απο ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου -Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου και Δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή Εγγράφου για τυχόν Ελλείψεις στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στον Αιτούντα στο οποίο σημειώνονται όλες οι ελλέιψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των Διακιολογητικών για την έκδοση Αδειας Εγκατάστασης

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος Πληρότητας και έλεγχος Δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.