Άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών και ψυχοτρόπων φαρμάκων ή ουσιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38ce9ecd-be4e-49b9-b2fb-48144c5edc5a 389449

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε φαρμακευτικές εταιρείες για την εισαγωγή ή την εξαγωγή ναρκωτικών ουσιών ή ιδιοσκευασμάτων. Οι αιτήσεις αδειοδότησης τίθενται υπόψιν της Επιτροπής Ναρκωτικών, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, οι εταιρείες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης για την πραγματοποίηση της εισαγωγήςή της εξαγωγής προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, ώστε να καταγράφεται και να ελέγχεται η διακίνηση ναρκωτικών από την Ελλάδα και από το Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών, στο οποίο αποστέλλονται τριμηνιαία/ετήσια στοιχεία δραστηριότητας. Η άδεια εισαγωγής έχει ισχύ τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοσή της, ενώ η άδεια εξαγωγής ορίζεται ως προς τη χρονική ισχύ της από τη χώρα προορισμού (χώρα εξαγωγής).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών και ψυχοτρόπων φαρμάκων ή ουσιών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών και ψυχοτρόπων φαρμάκων ή ουσιών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών την άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι αιτούσες φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να είναι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι αιτούσες φαρμακαποθήκες θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 2 παράγραφος 5 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 148 2007 191 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και διατάξεων κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100191

      • Νόμος 1 3459 2006 103 Α

       Περιγραφή Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά, όπως αντικαταστάθηκε με το νόμο 4139 (πλην του άρθρου 1).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100103

      • 1 Παραλαβή αίτησης για την έκδοση άδειας εισαγωγής/εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται το αίτημα εισαγωγής ή εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών και ψυχοτρόπων φαρμάκων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών


       Περιγραφή Το αίτημα προωθείται από το αρμόδιο Τμήμα Ναρκωτικών απευθείας στην και ακολούθως τίθεται απευθείας υπόψιν της Επιτροπής Ναρκωτικών, η οποία συνιστά το αρμόδιο όργανο γνωμοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Θετική γνωμοδότηση - Έκδοση άδειας για τα εγκεκριμένα αιτήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον η Επιτροπή Ναρκωτικών γνωμοδοτήσει θετικά, εκδίδεται η άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ναρκωτικών.

       Ναι Όχι


      • 4 Αρνητική Γνωμοδότηση - Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση απορρίπτεται από την αρμόδια Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 5 Δήλωση της φαρμακευτικής εταιρείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της αδειοδότησης οι εταιρείες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης για την πραγματοποίηση της εισαγωγής ή της εξαγωγής προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, ώστε να καταγράφεται και να ελέγχεται η διακίνηση ναρκωτικών από την Ελλάδα και από το Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών, στο οποίο αποστέλλονται τριμηνιαία/ετήσια στοιχεία δραστηριότητας.

       Ναι Ναι


      • 1 Άδεια Εισαγωγής από την αλλοδαπή χώρα όπου θα γίνει η εξαγωγή των ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών, για την την περίπτωση έκδοσης άδειας εξαγωγής. Άδεια

       Άδεια Εισαγωγής από την αλλοδαπή χώρα όπου θα γίνει η εξαγωγή των ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών, για την την περίπτωση έκδοσης άδειας εξαγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.