Άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5475d662-8b07-4bb3-a4b5-3af8ec4d1a99 775481 Greenhouse gas emission permit

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

42 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου η οποία είναι απαραίτητη για τις εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους εμπίπτει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/1987, όπως ισχύει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αναρτάται στη Διαύγεια.

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ό,τι προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια ΕΑΘ

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου είναι η έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ. 7 105040/2297 2019 4315 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 12 της ΚΥΑ 181478/965/2017.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204315

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12 181478/965 2017 3763 Β

       Περιγραφή Άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ) σε σταθερές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203763

      • 1 Υποβολή Αίτησης       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και επιμέρους δικαιολογητικών (άδεια λειτουργίας, σχέδιο παρακολούθησης, σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται συνεχής ανταλλαγή διευκρινιστικών μηνυμάτων που αφορούν στη σύνταξη του σχεδίου παρακολούθησης και του σχεδίου μεθοδολογίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου περιέχει τους όρους εφαρμογής της νομοθεσίας αναφορικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.