Άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5475d662-8b07-4bb3-a4b5-3af8ec4d1a99 775481

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6
  Εβδομάδες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου η οποία είναι απαραίτητη για τις εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους εμπίπτει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/1987, όπως ισχύει.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αναρτάται στη Διαύγεια.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Αίτηση άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Ό,τι προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια ΕΑΘ

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου είναι η έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ. 7 105040/2297 2019 4315 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12 181478/965 2017 3763 Β

        Περιγραφή Άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ) σε σταθερές εγκαταστάσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8RQNGuy-8PDm4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtYhpgkZClOuDJPsgcSDSbKfEb8fnmnd1PTeeoqcjqxUD

       • 1 Υποβολή Αίτησης        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος αίτησης και επιμέρους δικαιολογητικών (άδεια λειτουργίας, σχέδιο παρακολούθησης, σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διενεργείται συνεχής ανταλλαγή διευκρινιστικών μηνυμάτων που αφορούν στη σύνταξη του σχεδίου παρακολούθησης και του σχεδίου μεθοδολογίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση άδειας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η άδεια Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου περιέχει τους όρους εφαρμογής της νομοθεσίας αναφορικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.