Άδεια εξαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5077cd70-59e8-4f7c-94e7-a9b3f025b397 852984

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας εξαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων και δεν αφορά το σύνολο των εξαγωγών κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων, αλλά μόνο τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4678/2020 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η άδεια εξαγωγής έχει διάρκεια έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης ακόμη τριών (3) μηνών. Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο αιτών ενημερώνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αεροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και φυσιγγίων αυτών, επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/ Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση αφορά έντυπη φόρμα όπου καταγράφονται τα στοιχεία της εξαγωγής. Αποστέλλεται σε δύο (2) αντίτυπα: το ένα για το τελωνείο και το άλλο για την εκδούσα αρχή. Είναι το έντυπο το οποίο μετά την ολοκλήρωση της γνωμοδότησης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπογραφεί και θα αποσταλεί στο τελωνείο ως άδεια εξαγωγής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εξαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εξαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Τεχνικές Τα προς εξαγωγή κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια θα πρέπει να φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1) όπλο για θήρα: τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα εκατοστά του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ένα μέτρο, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας και κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από τρία φυσίγγια. 2) φυσίγγια όπλου για θήρα: τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν συγκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα μόνο βλήμα (μονόβολο) από μεταλλική ύλη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άδεια εξαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι

      • 1 Προτιμολόγιο ειδών (proforma invoice). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Προτιμολόγιο ειδών (proforma invoice).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Πιστοποιητικό τελικού χρήστη (End User Certificate). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό τελικού χρήστη (End User Certificate).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Νόμος 4028 2011 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100242

      • Νόμος 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ 900/2553/Σ.751 2012 746 Β

       Περιγραφή Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ.2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200746

      • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Β6 - Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου, το οποίο αποστέλλεται με e-mail ή έγχαρτα, με επίσκεψη στο κατάστημα της Υπηρεσίας. Μετά την παραλαβή του το αίτημα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται κατά πόσο ο φάκελος είναι πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για σχετική γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ζητείται γνωμοδότηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Ασφαλείας / Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας / Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών.

       Σημειώσεις Αν η γνωμοδότηση είναι θετική, η υπηρεσία κρίνει ότι η εξαγωγή μπορεί να προχωρήσει αν δεν υφίστανται άλλοι λόγοι (όπως διεθνές εμπάργκο προς τη χώρα προορισμού κ.α.)

       Όχι Όχι


      • 4 Αρνητική γνωμοδότηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκφράσει αρνητική γνώμη, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Β6 του ΥΠ.ΕΞ. απόφαση απόρριψης της αίτησης εξαγωγής και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν η γνωμοδότηση είναι θετική, η Διεύθυνση Β6 του ΥΠ.ΕΞ. προωθεί το έντυπο έγκρισης της άδειας εξαγωγής για υπογραφή. Μετά την υπογραφή του αποστέλλεται σκαναρισμένο στον αιτούντα με e-mail.

       Σημειώσεις Εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, μπορεί να κλείσει ραντεβού για να παραλάβει τη έγκριση και έγχαρτα.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης έγκρισης της άδειας εισαγωγής


       Περιγραφή Εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική, η υπηρεσία αποστέλλει το έντυπο για υπογραφή. Μετά την υπογραφή η έγκριση αποστέλλεται στον αιτούντα για να την προσκομίσει στο τελωνείο.

       Σημειώσεις Η έγκριση σκανάρεται και αποστέλλεται στον αιτούντα με e-mail. Εφόσον το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει ραντεβού για να παραλάβει την άδεια του και έγχαρτα από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.