Άδεια κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής χρήσης (μεταβίβαση, λόγω κληρονομιάς)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb82a63db-782d-4494-9de7-59c352f904e4 826378

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Από 9 έως 75 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

11/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. στο όνομα των κληρονόμων

Σημειώσεις

Υποχρεωτικά αναγράφεται ο ΑΦΜ στην αίτηση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Απλές διοικητικές προσφυγές (Άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων, βάσει του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (για τις ακυρωτικές διαφορές) και του άρθρου 63 παρ. 2 του ΚΔΔ (για τις διαφορές ουσίας).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής χρήσης (μεταβίβαση, λόγω κληρονομιάς)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       C1, C4


      • 1 Ικανότητας Δικαιοπρακτική ικανότητα αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Παραστατικό τράπεζας με την κατάθεση του τέλους αδείας αξίας 75,00 ΕΥΡΩ για τα Επιβατηγά Ι.Χ. ή 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας με συμβεβλημένη τράπεζα). 9 € - 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 2 Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του κληρονομούμενου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του κληρονομούμενου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Άδεια κυκλοφορίας του κληρονομούμενου οχήματος Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Άδεια κυκλοφορίας του κληρονομούμενου οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο Δελτίο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Προεδρικό Διάταγμα ΑΚ 1710 επ. 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Αστικός Κώδικας, Πέμπτο Βιβλίο, Κληρονομικό Δίκαιο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • 1 Κατάθεση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εκάστοτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας παραλαμβάνει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας στον αιτούντα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.