Άδεια κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e106041-124c-4528-9d05-d96e20a83edd 316411

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2 + (
1
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ειδικότερα των κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMU, όπως ορίζονται στη Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR). Περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά και οι διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται από το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) ή δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Το κόστος για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων περιγράφεται στις ακόλουθες διαδικασίες: "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ έως 4 Τόνων" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 Τόνων" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ)". 0 € - 2310 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR το οποίο προβλέπεται στο τμήμα 9.1.2 της Συμφωνίας ADR. Το πιστοποιητικό απαιτείται για οχήματα των κατηγοριών EX/II, EX/III, FL και AT και MEMUs και εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ μέσω του πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR. Το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR εκδίδεται ως εξής: 1. Εάν υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, το όχημα προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ, όπου ταυτοποιείται το όχημα και με βάση το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται ελληνικό πιστοποιητικό ADR με την ίδια ημερομηνία λήξης. 2. Εάν δεν υπάρχει πιστοποιητικό ή έχει λήξει ή τα στοιχεία του πιστοποιητικού δεν αντιστοιχούν στο όχημα, το όχημα προσκομίζεται σε φορέα επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR. Τα δικαιολογητικά και τα βήματα για την έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR περιγράφονται στη διαδικασία "Έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR". Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR το όχημα προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ, όπου ελέγχονται τα σημεία των ομάδων ελέγχου «Ταυτοποίηση οχήματος» και «Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs» του Παραρτήματος I του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης και εκδίδεται το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR, σύμφωνα με τη διαδικασία 1i του Παραρτήματος Β του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. Γ4/91661/3951/2019 (Β’ 5059) υπουργικής απόφασης. 3. Εάν πρόκειται για ελκυστήρα ή όχημα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR. Για την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR απαιτείται η υποβολή στο ΚΤΕΟ: α. Του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105 ή του δελτίου κοινοποίησης β. βεβαίωσης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που να μεταβάλλουν την εγκυρότητα της έγκρισης. Στη βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, γ. βεβαίωσης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προσδέσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κεφ. 9.7. της Συμφωνίας ADR ανάλογα με το είδος της μεταφερόμενης δεξαμενής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Αντίγραφο αρχείου δεξαμενής

       Αντίγραφο αρχείου δεξαμενής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για αρχείο που περιέχει όλες τις σημαντικές τεχνικές πληροφορίες που αφορούν μία δεξαμενή και ένα όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων. Απαιτείται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος (σταθερής δεξαμενής) ή οχήματος συστοιχίας δοχείων ή οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής. Το αρχείο πρέπει να περιέχει τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου δεξαμενής, αρχικής επιθεώρησης και τυχόν περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία ADR. Στην περίπτωση που το αρχείο δεν είναι πλήρες απαιτούνται κατ’ ελάχιστο το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής, το πιστοποιητικό της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης ή αρχικής επιθεώρησης αν δεν υπήρχε υποχρέωση περιοδικής και το πιστοποιητικό της τελευταίας ενδιάμεσης επιθεώρησης αν υπήρχε υποχρέωση. Εφόσον το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής έχει εκδοθεί από φορέα της χώρας, απαιτείται και δήλωση του κατασκευαστή περί συμμόρφωσης της δεξαμενής με την έγκριση τύπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι

      • 3 Υπηρεσιακό σημείωμα Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό σημείωμα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για το υπηρεσιακό σημείωμα που εκδίδεται από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα οχήματα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής, τα οχήματα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα και τα οχήματα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257. Στο υπηρεσιακό σημείωμα περιλαμβάνονται το πλήθος και ο αναγνωριστικός αριθμός των αποσπώμενων δεξαμενών, δεξαμενών σε αφαιρούμενο αμάξωμα ή χωνευτηρίων. Για την έκδοση του υπηρεσιακού σημειώματος, υποβάλλονται τα εξής: α. Πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR. β. Αντίγραφο του σχεδίου του οχήματος με τη δεξαμενή τεσσάρων όψεων στο οποίο αναγράφονται οι διαστάσεις του και αποτυπώνονται οι προσδέσεις του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6440

      • Απόφαση 132756 2023 2887 Β

       Περιγραφή Στην απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Μέρος της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης του οχήματος με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και η έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%9B6465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%9E%CE%9C

       ΑΔΑ 9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 145078 2021 3202 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%A30465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%99%CE%A46

       ΑΔΑ ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 200035 2023 4101 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο».

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%99%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%95%CE%95

       ΑΔΑ 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στoν αιτούντα βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ο έλεγχος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία και προβλέπονται στο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις γενικές διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ΦΔΧ ή ΦΙΧ κατά περίπτωση οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το έντυπο άδειας κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.