Άδεια κύησης μονίμων υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5361e955-a107-4fd7-a6aa-d314f6a4d889 262737

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προσωπικού, ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση άδειας κύησης των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προσωπικού

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά της υπηρεσίας από τον έβδομο μήνα της κύησης και τελούν σε άδεια μητρότητας.Σύμφωνα με το άρθρο 323 παρ.9 του Ν.4781/2021, η άδεια κύησης διάρκειας τριών μηνών, χορηγείται υποχρεωτικά από τον έβδομο μήνα της κύησης, σε αντίθεση με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.3528/2007 όπου η εν λόγω άδεια έχει διάρκεια δύο μηνών και χορηγείται από τον όγδοο μήνα της κύησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Χορήγηση αδείας κύησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Έγγραφο από την υπηρεσία της υπαλλήλου με το οποίο διαβιβάζεται η αίτησή της

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    κίνηση πειθαρχικής διαδικασίαςΆλλο

    πειθαρχική διαδικασία για αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, βάσει των άρθρων 339 έως 346 του Ν.4781/2021

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια μητρότητας μονίμων υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια κύησης μονίμων υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικές Για την χορήγηση της τρίμηνης άδειας κύησης η κυοφορούσα υπάλληλος θα πρέπει να έχει διανύσει τον έκτο μήνα της κύησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική βεβαίωση όπου αναφέρεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού (Π.Η.Τ.) της κυοφορούσας υπαλλήλου. Βεβαίωση

       Ιατρική βεβαίωση όπου αναφέρεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού (Π.Η.Τ.) της κυοφορούσας υπαλλήλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 323 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία από τον έβδομο μήνα της κύησης και τελούν σε άδεια μητρότητας.(παραγραφος : 9)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Υποβολή αίτησης άδειας κύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση της κυοφορούσας υπαλλήλου για χορήγηση της τρίμηνης άδειας κύησης, με συνημμένη την ιατρική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού της όπου αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού, διαβιβάζεται από την υπηρεσία που υπηρετεί στην διεύθυνση προσωπικού προκειμένου της χορηγηθεί η εν λόγω άδεια.

       Όχι Όχι


      • 2 υπογραφή εγγράφου χορήγησης άδειας κύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο χορήγησης της άδειας κύησης υπογράφεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 3 διεκπεραίωση εγγράφου χορήγησης άδειας κύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του εγγράφου χορήγησης της άδειας κύησης και την ενημέρωση της προσωπικής καρτέλας της ενδιαφερομένης υπαλλήλου, πραγματοποιείται η διεκπεραίωσή του από το αρμόδιο τμήμα της διεύθυνσης προσωπικού. Το εν λόγω έγγραφο αποστέλλεται στην ενδιαφερομένη υπάλληλο ενώ παράλληλα ενημερώνεται και η Διεύθυνση ή η Αρχή στην οποία υπηρετεί.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.