Άδεια λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f9dbb99-efc8-4ae4-ad87-d36334a9667c 672876

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 έως 10 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι


  Παρατηρήσεις

  Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα για τους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια εγκατάστασης.

  Διάρκεια Ισχύος

  10 Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση για χορήγηση Άδειας λειτουργίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Σύμφωνα με το ΠΔ 18/1989 και τον ΚΔΔ (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)

     NACE

     • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση άδειων λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής απά συμβατικά καύσιμα

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας απά συμβατικά καύσιμα


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης

        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκδοθήσα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Απόφαση

        Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκδοθήσα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.rae.gr/paragogi/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Δήλωση Υπαγωγής της εγκατάστασης σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Απόφαση

        Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Δήλωση Υπαγωγής της εγκατάστασης σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/perivallon/perivallontiki-adeiodotisi/perivallontiki-adeiodotisi-ergon/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφο Άδειας δόμησης από την αρχή που την εξέδωσε, ή νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο εξαίρεσης από την υποχρέωση χορήγησης της αδείας. Άδεια δόμησης

        Αντίγραφο Άδειας δόμησης από την αρχή που την εξέδωσε, ή νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο εξαίρεσης από την υποχρέωση χορήγησης της αδείας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/elegchos-domimenou-perivallontos/e-adeies/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου Διαχειριστή και του Παραγωγού και βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του δικτύου σύνδεσης του σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Βεβαίωση

        Σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου Διαχειριστή και του Παραγωγού και βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του δικτύου σύνδεσης του σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο ή το Σύστημα.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του έργου ότι τα έργα έγιναν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του έργου ότι τα έργα έγιναν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του έργου ότι ανέθεσε την επίβλεψη της λειτουργίας της εγκατάστασης σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του έργου ότι ανέθεσε την επίβλεψη της λειτουργίας της εγκατάστασης σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέψαντος την εγκατάσταση μηχανικού ότι όλα τα έργα έγιναν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέψαντος την εγκατάσταση μηχανικού ότι όλα τα έργα έγιναν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού ότι αποδέχεται την ανάθεση και ότι θα τηρούνται κατά τη λειτουργία του σταθμού οι όροι και οι κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία των απασχολουμένων στο σταθμό. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού ότι αποδέχεται την ανάθεση και ότι θα τηρούνται κατά τη λειτουργία του σταθμού οι όροι και οι κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία των απασχολουμένων στο σταθμό.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι έχει συνταχθεί μελέτη (ενεργητικής) Πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη στην έδρα της εγκατάστασης ή Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι έχουν ληφθεί τα γενικά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από όλες τις σχετικές διατάξεις. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι έχει συνταχθεί μελέτη (ενεργητικής) Πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη στην έδρα της εγκατάστασης ή Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι έχουν ληφθεί τα γενικά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από όλες τις σχετικές διατάξεις.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.fireservice.gr/el/pyrasphaleia

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης και Καταχώριση Μελέτης Ασφαλείας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III για την αντιμετώπιση κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Άλλο

        Θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης και Καταχώριση Μελέτης Ασφαλείας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III για την αντιμετώπιση κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/300

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

        Όχι

       • 11 Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει σε αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης του σταθμού και συντάσσει σχετική έκθεση. Έκθεση

        Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει σε αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης του σταθμού και συντάσσει σχετική έκθεση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 31 4508 2017 200 Α

        Περιγραφή Καταργείται η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Α της παρ. II του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/ οικ.8295/19.4.1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄385).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQNMrkddHttdA6td262m-2Pah9PQ-SDaXtchQBpWa1Sc

       • Υπουργική Απόφαση 172058 2016 354 Β

        Περιγραφή Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8PG0CFuU2E Z5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRIYHCZMDBJNfjT4wzcUif8ixaPf4nQsiTvdNFd6Bh B

       • Υπουργική Απόφαση 12997/145/Φ.15 2014 3284 Β

        Περιγραφή Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8J2n NccUMzh zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtai9nQsvbsRiHJ2DLLWJdIGDmBNNIzDPuhAb bzc5zwS

       • Νόμος 4014 2011 209 Α

        Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8 xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO

       • Νόμος 4001 2011 179 Α

        Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8tvmGnUriqnd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS3v yXlRgG0hVreKJgD7OpdVXDm-LoqkiNWh4xJjj-C

       • Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/31186 2008 2682 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19.4.1995 υπουργικής απόφασης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8 HmSec05-BrnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTumswEWjz7KK1f0ANCosrwNvSI-CTkAKjZ2tZpVX7pV

       • Νόμος 2773 1999 286 Α

        Περιγραφή Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8cLojBiiHY515MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRJxq1hDcyIDjFpjNJg4xswOozJL-C3Rf1lpYZi-hbH2

       • Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13129 1996 766 Β

        Περιγραφή Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8VoK4NswhQB55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS62FbZAKRKdJzCs3XtsH0vdCLMlHnYNty2qaojVtOP8

       • Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.8295 1995 385 Β

        Περιγραφή Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής τα καταβλητέα παράβολα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL8TYD0Kz0sYPp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX7BI5bWgliLmUa2gsfDY6DkkLrU7Ij0W 2tpVCCUFDB

       • Νόμος 2244 1994 168 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG2VoOPmnoFKHdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudTT 5MLxR6z9hQrwXw9gARiQblYmbYEqmCirVaVN 0Q

       • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης - δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης από ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας - δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή τυχόν εγγράφου ελλείψεων στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα στο οποίο σημειώνονται όλες οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Διαδικασία προγραμματισμού διενέργειας επιτόπιου ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Σύνταξη και αποστολή εγγράφων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας.

        Όχι Όχι


       • 6 Διενέργεια αυτοψίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση.

        Όχι Όχι


       • 7 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση άδειας λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.