Άδεια οπλοφορίας σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8aae8c57-09af-4ffb-93b6-e09843383e52 761848

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθυνση Προσωπικου Λιμενικού Σώματος, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας ιδιωτικού όπλου στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθυνση Προσωπικου Λιμενικού Σώματος

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας ιδιωτικού όπλου σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας ιδιωτικού όπλου για στελέχη ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ είναι η βεβαίωση από την Επιτροπή καταλληλότητας για την ορθή χρήση όπλου.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση αγοράς όπλου ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς-πώλησης όπλου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αγοράς όπλου ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς-πώλησης όπλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Εισήγηση Προϊσταμένου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ το οποίο αιτείται την έκδοση άδειας οπλοφορίας. Έγκριση

       Εισήγηση Προϊσταμένου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ το οποίο αιτείται την έκδοση άδειας οπλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 3 Βεβαίωση από Ειδική Επιτροπή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι παρέχει τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από Ειδική Επιτροπή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι παρέχει τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η Ειδική Επιτροπή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι η Επιτροπή Καταλληλότητας για την ορθή χρήση όπλου στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 1141.1/04/2004 (ΦΕΚ Β΄663) και προεδρεύει Ιατρός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η εν λόγω Επιτροπή εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Υγειονομικού έχει την εποπτεία της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 1141.1/04/2004 2004 663 Β

       Περιγραφή Κύρωση Κανονισμού οπλοκατοχής και οπλοχρησίας Λιμενικού Σώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200663

      • Νόμος 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερομένου


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ..

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά χρεώνεται στο Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος και σύνταξη Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Ελέγχεται η αίτηση, καθώς και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την ορθότητα και την πληρότητα από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συντάσσει Πρακτικό, όπου εγκρίνει ή απορρίπτει την υπό εξέταση αίτηση.

       Σημειώσεις Mε την αριθ. πρωτ. 2412.9/33503/2018/08-05-2018 απόφαση κ. Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται η εν λόγω Επιτροπή και προεδρεύει ο εκάστοτε Διευθυντής Προσωπικού. Είναι 5μελής Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον εγκριθεί το αίτημα εκδίδεται άδεια οπλοφορίας και αποστέλλεται ταχυδρομικά.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποκοπή (ανάκληση) άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης το Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων αποστέλλει ταχυδρομικά στον αιτούντα αιτιολογημένη απάντηση της Υπηρεσίας για την απόρριψη του αιτήματος, με συνημμένα τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.