Άδεια προσωρινής εισαγωγής σκοπευτικών όπλων σε αθλητές ξένων αποστολών και επανεξαγωγής αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ae45732-9857-4f4d-afc3-95eb551e5968 926622

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας προσωρινής εισαγωγής σκοπευτικών όπλων σε αθλητές ξένων αποστολών και επανεξαγωγής αυτών και των μη αναλωθέντων φυσιγγίων, για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού που διαβιβάζεται τουλάχιστον είκοσι (20)ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων και περιλαμβάνει: α) Τα ονόματα των μελών της αποστολής και τους αριθμούς των διαβατηρίων τους, β) τα πλήρη στοιχεία των όπλων και τον αριθμό των φυσιγγίων που θα φέρει κάθε αθλητής-σκοπευτής, γ) Την προκήρυξη των αγώνων ή την πρόσκληση, δ) τον ακριβή χρόνο τόσο της εισαγωγής όσο και επανεξαγωγής τους.

Σημειώσεις

Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του σκοπευτή που εισάγει τα όπλα ή στο όνομα του εκπροσώπου της αθλητικής αποστολής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια προσωρινής εισαγωγής σκοπευτικών όπλων σε αθλητές ξένων αποστολών (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.2168/93) και επανεξαγωγής των μη αναλωθέντων φυσιγγίων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια προσωρινής εισαγωγής σκοπευτικών όπλων σε αθλητές ξένων αποστολών και επανεξαγωγής αυτών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι σκοπευτής στο όνομα του οποίου εκδίδεται η σχετική άδεια ή εκπρόσωπος της Αθλητικής Αποστολής.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού που διαβιβάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Προκήρυξη αγώνων ή πρόσκληση σε αυτούς.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι σκοπευτές να εφοδιάζονται με βεβαίωση της διοργάνωσης των αγώνων, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των αναλωθέντων φυσιγγίων, για ενημέρωση των τελωνειακών Αρχών.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφάλειας των εισαγόμενων ειδών και να επανεξάγει αυτά εντός της αναφερόμενης στην άδεια προθεσμία.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομ.χρ. , Διαμετακόμισης 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6022

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το αίτημα διαβιβάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων και περιλαμβάνει : α) Τα ονόματα των μελών της αποστολής και τους αριθμούς των διαβατηρίων τους, β) τα πλήρη στοιχεία των όπλων και τον αριθμό των φυσιγγίων που θα φέρει κάθε αθλητής-σκοπευτής, γ) Την προκήρυξη των αγώνων ή την πρόσκληση, δ) τον ακριβή χρόνο τόσο της εισαγωγής όσο και επανεξαγωγής τους. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του σκοπευτή που εισάγει τα όπλα ή στο όνομα του εκπροσώπου της αθλητικής αποστολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Υπουργική Απόφαση 4325 1999 400 Β

       Περιγραφή Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών- Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990200400

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ. ΙΙ περ. Β, υποπερ. γ. 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν.2168/93 και 456/76 αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Διαβίβαση της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Υπουργείο Πολιτισμού διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α. την αίτηση για την προσωρινή εισαγωγή και επανεξαγωγή των ειδών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α. αφού λάβει την αίτηση προβαίνει σε πρωτοκόλληση και σε έλεγχο αυτής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α.προβαίνει σε έκδοση της Απόφασης (θετική ή αρνητική).

       Όχι Όχι


      • 4 Αρνητική απόφαση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική απόφαση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής απόφασης εκδίδεται η σχετική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή και διαβίβαση της Απόφασης


       Περιγραφή Η αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου εισαγωγής, αφού λάβει, διαβιβάζει την Απόφαση στο κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Ασφάλειας ή Υποδιεύθυνση Ασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση της απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α. διαβιβάζει την Απόφαση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου εισαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Ασφάλειας ή Υποδιεύθυνση Ασφάλειας, αφού λάβει την Απόφαση την επιδίδει στον αιτούντα κατά την είσοδό του.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.