Άδεια σε αστυνομικό υπάλληλο για δημοσιεύσεις και έκδοση βιβλίων εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών αντλούμενων από την Υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc76a9df0-8acb-4ff2-9b94-6eb6fe7c8f3c 419563

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση άδειας σε αστυνομικό υπάλληλο για δημοσιεύσεις και έκδοση βιβλίων εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών αντλούμενων από την Υπηρεσία. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον επιθυμεί να δημοσιεύσει άρθρα, γνώμες, διατριβές ή μελέτες, δια των εφημερίδων ή οποιουδήποτε εντύπου, ή να προβεί στην έκδοση βιβλίων ή άλλων οποιωνδήποτε εντύπων, εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλούμενων από την Υπηρεσία, που αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο της Αστυνομίας, απαιτείται να εκδοθεί σχετική άδεια από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Απευθύνεται σε αστυνομικούς υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. μέσω της Υπηρεσίας του/της ενδιαφερόμενου/νης αστυνομικού υπαλλήλου, ώστε να τεθεί υπόψιν του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου.

Τελευταία ενημέρωση

12/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος/νη που επιθυμεί να προβεί σε κάποια δημοσίευση ή έκδοση υποβάλλει ιεραρχικώς αίτηση μέσω της Υπηρεσίας του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια για δημοσιεύσεις

      Άδεια για συγγραφή βιβλίου από αστυνομικό Έκδοση βιβλίου

      Άδεια για έκδοση βιβλίου

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή άδειας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για δημοσιεύσεις και έκδοση βιβλίων εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών αντλούμενων από την Υπηρεσία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρήσης Άδεια απαιτείται, εφόσον γίνεται χρήση στοιχείων τα οποία έχουν αντληθεί από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο του Σώματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Τρία (3) αντίγραφα της ύλης που πρόκειται να δημοσιευθεί ή να εκδοθεί. Αντίγραφο συγγραφικού έργου

       Τρία (3) αντίγραφα της ύλης που πρόκειται να δημοσιευθεί ή να εκδοθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος/νη μαζί με την αίτηση του επισυνάπτει τρία (3) αντίγραφα της ύλης που πρόκειται να δημοσιευθεί ή να εκδοθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3837

      • Προεδρικό Διάταγμα 179 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Άρθρο 179 Δημοσιεύσεις. 1. Απαγορεύεται στους αστυνομικούς χωρίς άδεια του Αρχηγού η δημοσίευση άρθρων, γνωμών, διατριβών ή μελετών, δια των εφημερίδων ή οποιουδήποτε εντύπου, ή η έκδοση βιβλίων ή άλλων οποιωνδήποτε εντύπων, εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλουμένων από την υπηρεσία, που αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο της Αστυνομίας. 2. Όποιος επιθυμεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να προβεί σε κάποια δημοσίευση ή έκδοση υποβάλλει ιεραρχικώς αίτηση για την έκγρισή της στην οποία επισυνάπτονται τρία αντίγραφα της ύλης που πρόκειται να δημοσιευθεί ή να εκδοθεί. 3. Όταν πρόκειται για νέα έκδοση έργου, για την προηγούμενη έκδοση του οποίου έχει χορηγηθεί έγκριση, απαιτείται άδεια εφόσον προστίθεται σ` αυτό νέα ύλη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • Υπουργική Απόφαση 1 7004/5/19-β' 2018 6003 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. Άρθρο 1 Κεφάλαιο Γ Στοιχείο 20 Την παροχή άδειας για τη δημοσίευση άρθρων, γνωμών, διατριβών ή μελετών, δια των εφημερίδων ή οποιουδήποτε εντύπου ή την έκδοση βιβλίων ή άλλων οποιονδήποτε εντύπων, εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλούμενων από την Υπηρεσία, που αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο της Αστυνομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206003

      • 1 Υποβολή Αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η αστυνομικό υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί στην οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς το συγκεκριμένο έργο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Διατύπωση Γνώμης από τους Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/νες, στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών αυτών, διατυπώνουν απόψεις προς την κατεύθυνση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ιεραρχική υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ιεραρχική Υποβολή του αιτήματος προς την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ιεραρχική υποβολή του αιτήματος για τη λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει το αίτημα, το προωθεί στο αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της, το οποίο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και το θέτει ιεραρχικά υπόψη του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου/νης για την ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.