Άδεια σε αστυνομικό υπάλληλο εθελοντή δότη προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση587279d1-abe9-43f0-a8a6-2f99ec8166f8 962289

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής άδειας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που δίνει εθελοντικά προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. Ειδικότερα στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων χορηγείται ειδική άδεια ως ακολούθως:

α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, χορηγείται ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της μυελοδοσίας. β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται ειδική άδεια δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης των αιμοποιητικών κυττάρων.

Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες, στις οποίες και υπηρετούν, με την προσκόμιση σε αυτές των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, οι οποίες χορηγούνται στους δότες από τις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές πρωτοκολλώνται στο φάκελο αδειών κάθε δότη. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Η ειδική άδεια για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων αρχίζει, από την ημερομηνία συλλογής αυτών, ο χρόνος διάρκειας δε αυτής, δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ή αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης αστυνομικού υπαλλήλου

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή σχετική αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί, με την οποία δηλώνει την επιθυμία του/της να δώσει προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ειδικής άδειας σε εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Σχετική βεβαίωση εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, η οποία χορηγείται στους δότες από τις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών.

       Όχι Όχι

      • 1 Σχετική βεβαίωση εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας. Βεβαίωση

       Σχετική βεβαίωση εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη προσκομίζει την σχετική βεβαίωση εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, που χορηγείται στους δότες από τις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 39Α 584 1985 204 Α

       Περιγραφή Άρθρο 39Α: Εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων. 1. Στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων χορηγείται ειδική άδεια ως ακολούθως: α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, χορηγείται ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της μυελοδοσίας. β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται ειδική άδεια δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης των αιμοποιητικών κυττάρων. 2. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σε αυτές των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, που χορηγούνται στους δότες από τις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών και οι οποίες πρωτοκολλώνται στο φάκελο αδειών κάθε δότη. 3. Ο χρόνος διάρκειας των ειδικών αυτών αδειών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους δότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (προαγωγές, αποδοχές). Το άρθρο 39Α προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.2 ΠΔ 6/2018,ΦΕΚ Α 11/25.1.2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100204

      • Προεδρικό Διάταγμα 33 6 2018 11 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 39Α του Π.Δ. 584/1985 προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 ΠΔ 6/2018,ΦΕΚ Α 11/25.1.2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100011

      • 1 Αίτηση ή αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης αστυνομικού υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί με την οποία δηλώνει την επιθυμία του/της να δώσει προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 5 Υποβολή Βεβαίωσης


       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη αιτείται την άδεια προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.