Άδειες Εισόδου στις Σχολικές Μονάδες Εκπροσώπων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση84823633-d4cb-43a0-b7d1-25aedcad161d 890102

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση άδειας εισόδου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εκπροσώπους των υπεύθυνων για τη διάδοση του Ολυμπιακού/Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα φορέων και των αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ομοσπονδιών αθλημάτων, με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών/τριών με την ιστορία, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανονισμούς του αθλήματος, καθώς και την προώθηση αξιών και την απόκτηση γνώσεων που πηγάζουν από τους Ολυμπιακούς/Παραολυμπιακούς αγώνες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η άδεια εισόδου ισχύει για ένα (1) σχολικό έτος. email: dfa-tmima-a@minedu.gov.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση - Πίνακας στοιχείων

Σημειώσεις

1. Η αίτηση να φέρει λογότυπο και σφραγίδα του φορέα ή της αθλητικής ομοσπονδίας και να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

2. Να επισυνάπτεται ο πίνακας στοιχείων με τα ονόματα των αιτούντων άδεια εισόδου. Γίνεται δεκτός μόνο ο πίνακας (σε μορφή excel) που βρίσκεται αναρτημένος στον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο.

3. Ο πίνακας στοιχείων (αρχείο excel/φύλλο 1) να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο (αρχείο excel/φύλλο 2).

email : dfa-tmima-a@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδειες Εισόδου σε Σχολεία

      Επίσημος τίτλος

      Άδειες Εισόδου Εκπροσώπων Φορέων και Ομοσπονδιών Αθλημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα αιτήματα υποβάλλονται από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση του Ολυμπιακού/Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα και τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Ομοσπονδίες αθλημάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα αιτήματα υποβάλλονται από τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ομοσπονδίες αθλημάτων.

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Οι αιτούντες προτείνουν εκπροσώπους που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 2. Πιστοποιημένοι/νες προπονητές/τριες, 3. Διακεκριμένοι/νες αθλητές/τριες.

       Όχι Όχι

      • 1 Πίνακας στοιχείων εκπροσώπων Ομοσπονδιών/Φορέων με οδηγίες συμπλήρωσης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας στοιχείων εκπροσώπων Ομοσπονδιών/Φορέων με οδηγίες συμπλήρωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minedu.gov.gr/aitiseis-fa/48974-09-06-21-pinakas-stoixeion-gia-tin-ekdosi-adeion-eisodou-ekprosopon-athlitikon-omospondion-foreon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Προεδρικό Διάταγμα 35 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι αρμοδιότητες του τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση αδειών εισόδου εκπροσώπων αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων, στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Η πρόσκληση εκδίδεται από 20 Μάϊου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της διαδρομής Εκπαίδευση -> Φυσική Αγωγή -> Νέα-Δελτία τύπου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση μελών/Επιλογή εκπροσώπων/Διαβίβαση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι φορείς/αθλητικές ομοσπονδίες ενημερώνουν τα μέλη τους, συγκεντρώνουν τα αιτήματά τους, ελέγχουν τις προϋποθέσεις και επιλέγουν τους εκπροσώπους τους. Στη συνέχεια αποστέλλουν με διαβιβαστικό (σφραγίδα φορέα/ομοσπονδίας και υπογραφή υπευθύνου) τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπροσώπων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea1@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Συλλογή αιτημάτων φορέων/αθλητικών ομοσπονδιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αιτήματα παραλαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προωθούνται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά (πίνακες) ελέγχονται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση άδειας εισόδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδονται οι άδειες εισόδου και υπογράφονται αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή και ενημέρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι έγκριση των αδειών εισόδου αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Π.Δ.Ε.) 2. Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Δ.Π.Ε.) 3. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.) 4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (μέσω των Π.Δ.Ε.) 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Δ.Π.E. & Δ.Δ.E.) 6. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (μέσω των Δ.Π.Ε.) 7. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (μέσω των Δ.Δ.Ε.) και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους .

       Σημειώσεις Κάθε ενδιαφερόμενος ακολουθώντας την διαδρομή (ιστοσελίδα Υ.ΠΑΙ.Θ.) που αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης των αδειών εισόδου μπορεί να δει την ομοσπονδία/φορέα που τον ενδιαφέρει.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.