Άντληση στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων φορέων της παρ.1, άρθρο 14 του Ν.4270/2014 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2240ce5c-3fb7-4daf-8240-c8940ba25c83 911772

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  17 λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα των στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιοι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) και στη διαχείριση των δεδομένων αυτών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άντληση στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος

       Επίσημος τίτλος

       Άντληση στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων φορέων της παρ.1, άρθρο 14 του Ν.4270/2014 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Ο χρήστης κάθε δημόσιου υπόχρεου φορέα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος υπάλληλος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος της Υπηρεσίας ή του Φορέα που ορίζεται από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο χρήστης του εκάστοτε δημόσιου φορέα πρέπει να κάνει χρήση των προσωπικών του κωδικών Τaxisnet, ή των αντίστοιχων κωδικών του Φορέα του για την πιστοποίησή του μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

        Όχι Όχι

       • 1 Ο υπάλληλος που διενεργεί την καταχώρηση πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από το Σημείο Αναφοράς που έχει οριστεί για την Υπηρεσία ή τον Φορέα του κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137). Υπηρεσιακό έγγραφο

        Ο υπάλληλος που διενεργεί την καταχώρηση πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από το Σημείο Αναφοράς που έχει οριστεί για την Υπηρεσία ή τον Φορέα του κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α’ 88), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 2 Ο υπάλληλος πρέπει να κατέχει ψηφιακές φωτογραφίες σε μορφή PDF από την πρόσοψη, την είσοδος και τον ανελκυστήρα του κτηρίου. Φωτογραφίες

        Ο υπάλληλος πρέπει να κατέχει ψηφιακές φωτογραφίες σε μορφή PDF από την πρόσοψη, την είσοδος και τον ανελκυστήρα του κτηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 3 Ο υπάλληλος καταχωρεί στο σύστημα: • Τα στοιχεία της υπηρεσίας του που χρησιμοποιεί το κτήριο (Φορέας, ΑΦΜ, χρήση του κτηρίου που στεγάζει την υπηρεσία, ταχυδρομική διεύθυνση ). • Την γεωχωρική θέση του κτηρίου ώστε να μπορεί να το εντοπίσει στον χάρτη. • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου και στοιχεία του μισθωτηρίου ή παραχωρητηρίου εφόσον το κτήριο δεν είναι ιδιόκτητο. • Τα στοιχεία του κτηρίου που αφορούν το χρόνο κατασκευής του, τον αριθμό ορόφων, τους χώρους που καταλαμβάνει η υπηρεσία, τη χωρητικότητα του ασανσέρ και αν υπάρχει ράμπα πρόσβασης από άτομο σε αμαξίδιο. Άλλο

        Ο υπάλληλος καταχωρεί στο σύστημα:

        • Τα στοιχεία της υπηρεσίας του που χρησιμοποιεί το κτήριο (Φορέας, ΑΦΜ, χρήση του κτηρίου που στεγάζει την υπηρεσία, ταχυδρομική διεύθυνση ).
         • Την γεωχωρική θέση του κτηρίου ώστε να μπορεί να το εντοπίσει στον χάρτη. 
         • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου και στοιχεία του μισθωτηρίου ή παραχωρητηρίου εφόσον το κτήριο δεν είναι ιδιόκτητο.
         • Τα στοιχεία του κτηρίου που αφορούν το χρόνο κατασκευής του, τον αριθμό ορόφων, τους χώρους που καταλαμβάνει η υπηρεσία, τη χωρητικότητα του ασανσέρ και αν υπάρχει ράμπα πρόσβασης από άτομο σε αμαξίδιο.
        

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Νόμος Άρθρο 210 4782 2021 36 Α

        Περιγραφή Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100036

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 2021 3756 Β

        Περιγραφή Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203756

       • Νόμος 14 4270 2014 143 Α

        Περιγραφή Ορισμοί άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

       • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων μέσω gov.gr

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://prosvasimotita-dy.gov.gr/

        Περιγραφή Το σύστημα ζητάει από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη να υποβάλει τα προσωπικά διαπιστευτήρια του Τaxisnet (Username και Password) ή αυτά της υπηρεσίας του, για την είσοδο του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

        Όχι Όχι


       • 2 Συμπλήρωση των στοιχείων της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί το κτήριο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://prosvasimotita-dy.gov.gr/

        Περιγραφή Καταχωρίζονται τα στοιχεία της στεγαζόμενης υπηρεσίας: • Ο Φορέας (Υπουργείο, Ανεξάρτητη αρχή, Περιφέρεια ή Δήμος). • Η στεγαζόμενη υπηρεσία για λογαριασμό της οποίας ο χρήστης κάνει την καταχώριση. • Το ΑΦΜ της υπηρεσίας ή του φορέα αν η υπηρεσία δεν διαθέτει ξεχωριστό ΑΦΜ. • Επιλέγεται από μία πτυσσόμενη λίστα, η χρήση του κτηρίου. • Καταχωρίζεται η ταχυδρομική διεύθυνση του κτιρίου. • Μετά την τελευταία καταχώριση έχει γίνει αυτόματος γεωχωρικός εντοπισμός της θέσης του κτηρίου στο χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η θέση που υποδεικνύεται στο χάρτη δεν είναι σωστή ο εντοπισμός της θέσης του κτηρίου στο χάρτη, πρέπει να γίνει χειροκίνητα από τον χρήστη.

        Όχι Όχι


       • 3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://prosvasimotita-dy.gov.gr/

        Περιγραφή Καταχωρίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου. • Επιλέγεται από μία λίστα, αν ο χώρος που καταλαμβάνει η υπηρεσία είναι ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος. • Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία λήξης της, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

        Όχι Όχι


       • 4 Στοιχεία κτηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Τα απαιτούμενα στοιχεία του κτηρίου είναι: • Επιλέγεται από τη σχετική λίστα η χρονική περίοδος κατασκευής (προ 1955, 1955- 1985, 1985-2000, 2000-2012 ή μετά το 2012). • Καταχωρίζεται ο συνολικός αριθμός των ορόφων του κτηρίου. • Τσεκάρονται όσοι όροφοι χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία. • Επιλέγεται η τάξη μεγέθους της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων που καταλαμβάνει η υπηρεσία (0-100, 100-500, 500- 2000, 2000-5000, άνω των 5000 τ.μ.) • Τσεκάρεται αν υπάρχει ανελκυστήρας για 7 άτομα και άνω, με δυνατότητα μεταφοράς άτομου σε αμαξίδιο. • Τσεκάρεται αν η είσοδος του κτηρίου είναι προσβάσιμη από άτομο σε αμαξίδιο. • Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των κτηρίων που καταλαμβάνει η υπηρεσία στο οικόπεδο.

        Όχι Όχι


       • 5 Λοιπές πληροφορίες

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://prosvasimotita-dy.gov.gr/

        Περιγραφή Στις λοιπές πληροφορίες απαιτείται να καταχωριστούν τα παρακάτω στοιχεία: • Αν στεγάζονται άλλες υπηρεσίες στο κτήριο, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. • Αν υπάρχει ή εκκρεμεί μελέτη προσβασιμότητας και αν είναι σε εξέλιξη σχετικές εργασίες. • Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας ή του φορέα.

        Όχι Όχι


       • 6 Φωτογραφίες του κτηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://prosvasimotita-dy.gov.gr/

        Περιγραφή Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να ανεβούν φωτογραφίες του κτηρίου που δίνουν μια εικόνα για την προσβασιμότητά του όπως πρόσοψη, είσοδος, θύρα & θαλάμος ανελκυστήρα. Κάθε αρχείο φωτογραφίας να είναι σε εκτυπώσιμη μορφή PDF, χωρίς αλλοίωση αναλογιών και διαστάσεων. Υπάρχουν ελεύθερα λογισμικά στο διαδίκτυο όπως το IrfanView που μπορούν να κάνουν μαζική μετατροπή διαφόρων τύπων αρχείων γραφικών σε PDF.

        Όχι Όχι


       • 7 Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας καταγραφής


        Σύνδεσμος 0


        Όχι Ναι


       • Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.