Άρση Απόσπασης Υπαλλήλου σε Γραφείο Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση14ef527d-bc56-4cf8-8abf-337b51f51369 030424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Ημέρες

  Περιγραφή

  Διαδικασία κατά την οποία, κατόπιν αιτήματος Κόμματος γίνεται άρση απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου , που είχε διατεθεί για την γραμματειακή του υποστήριξη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  αίτηση για άρση απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ψηφιακή υπογραφή, Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής κατατίθεται φυσικά υπογεγραμμένο αίτημα

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Αίτηση θεραπείαςΆλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άρση απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου σε Γραφεία Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Άλλο Μη εκλογή του Κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή εκούσια διακοπή συνεργασίας με τον αποσπαμένο υπάλληλο


        Όχι Όχι

       • Νόμος 74 2910 2001 91 Α

        Περιγραφή Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της 19/1990 ΠΥΣ , που αφορούν αποσπαση και διάθεση υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή και στα Γραφεία Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου .

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100091

       • Νόμος 6 1878 1990 33 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις απόσπασης και διάθεσης καθώς και διαδικασία για την άρση της απόσπασης υπαλλήλου σε Γραφείο Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100033

       • 1 Παραλαβή αίτησης από Κόμμα για άρση απόσπασης υπαλλήλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το κάθε Κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει το αίτημα για άρση της απόσπασης υπαλλήλου του δημοσίου τομέα από το Γραφείο του προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Σημειώσεις Το αίτημα υπογράφεται ψηφιακά ή με φυσική υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση απόφασης άρσης απόσπασης υπαλλήλου από Γραφεία Κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.