Άρση κυκλοφορίας οχημάτων του στενού δημόσιου τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5171c9e-46be-4c64-8625-4161ea482d2e 397172

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άρση κυκλοφορίας αυτοκινήτων κεντρικών υπηρεσιών του δημοσίου, τα οποία είναι τεχνολογικά απαξιωμένα, μεγάλου κόστους επισκευής και δεν ενδείκνυνται πλέον για κυκλοφορία και χρήση. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άρση κυκλοφορίας αυτοκινήτων κεντρικών υπηρεσιών του δημοσίου

      Επίσημος τίτλος

      Άρση κυκλοφορίας αυτοκινήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Βεβαίωση από την τριμελή επιτροπή που συνίσταται από υπαλλήλους της ενδιαφερομένης υπηρεσίας που κάνει αίτηση για να αποσύρει το όχημα, με την οποία αποφαίνεται ότι αυτό δεν είναι λειτουργικό Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την τριμελή επιτροπή που συνίσταται από υπαλλήλους της ενδιαφερομένης υπηρεσίας που κάνει αίτηση για να αποσύρει το όχημα, με την οποία αποφαίνεται ότι αυτό δεν είναι λειτουργικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση από τη Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι παραδόθηκαν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος και εκδόθηκε έγγραφο διαγραφής του από το Μητρώο των Κρατικών Αυτοκινήτων Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τη Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι παραδόθηκαν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος και εκδόθηκε έγγραφο διαγραφής του από το Μητρώο των Κρατικών Αυτοκινήτων


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση Ε 6400 1984 387 Β

       Περιγραφή Διαπιστώνεται από την αιτούμενη υπηρεσία ότι ένα όχημα της έχει απαξιωθεί τεχνολογικά δηλαδή είναι ασύμφορο για κυκλοφορία ή ακατάλληλο για κίνηση. Συστήνεται ειδική τριμελής επιτροπή για τη περίπτωση αυτή η οποία αποφαίνεται περί της ακαταλληλότητας του οχήματος και συντάσσει πρακτικό ακαταλληλότητας .Αποστέλλεται αίτημα στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για την άρση κυκλοφορίας με συνημμένα το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος όπου και κυκλοφορίας του όπως και το πρακτικό ακαταλληλότητας. 3αΓια τις Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων το αίτημα αποστέλλεται στο ΥΠ.Ε.Σ/ Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και τελικός υπογράφων είναι ο/η Γενικός\ ή- Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200387

      • 1 Υποβολή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη υπηρεσία υποβάλει το αίτημα και τα σχετικά διακιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών: πρώτον ελέγχουμε το πρακτικό ακαταλληλότητας της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο λόγο από τον αιτούντα φορέα. Δεύτερον ελέγχουμε αν είναι συμπληρωμένα ορθώς τα τεχνικά στοιχεία του συγκεκριμένου οχήματος όπως αναφέρονται στο άρθρο παρ 7 εδάφιο β/3 της Υ.Α.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης περί διαγραφής οχήματος από την αιτούμενη υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών εκδίδεται απόφαση περί διαγραφής και άρσης κυκλοφορίας του οχήματος

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.