Άσκηση Προσφυγής Τοπικού Υποκαταστήματος e- ΕΦΚΑ κατά απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5251b06-0ff4-4c8e-acdf-006f7b4d301f 525164

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες έως 2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση δικαστικής προσφυγής αρμόδιου Διευθυντή/ντριας υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ κατά αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του e- ΕΦΚΑ που είναι δυσμενείς για τις υπηρεσίες του εν λόγω Φορέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για τη συγκέντρωση στοιχείων από τις Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας και η υποστήριξη των υποθέσεων αυτών μέχρι την κατάληξή τους. Επικουρικά και σε ορισμένα ζητήματα συνεργάζεται στενά με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Προσφυγή (δικαστική) κατά απόφασης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του e- ΕΦΚΑ


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση προσφυγής κατά απόφασης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) για υποθέσεις των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.500,00 €)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Υφίσταται απόφαση της Τ.Δ.Ε. που κοινοποιείται στον/στην Διευθυντή/ντρια του τοπικά αρμόδιου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ και η οποία είναι κατά του e-ΕΦΚΑ και για ποσό άνω των 2.500,00 €.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η προσφυγή κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον προσφεύγοντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο με απόψεις του αρμόδιου τοπικού υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ επί της απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, κατά της οποία χωρεί προσφυγή. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο με απόψεις του αρμόδιου τοπικού υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ επί της απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, κατά της οποία χωρεί προσφυγή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 25 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 50 2717 1999 97 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, εφαρμογή κατ’ αναλογία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100097

      • Νόμος 28 4997 2022 219 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση για την προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

      • Νόμος 53 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση για τη συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Προεδρικό Διάταγμα 34 8 2019 8 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100008

      • Νόμος 52-53 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • Εγκύκλιος 34 2011

       Περιγραφή Ενέργειες Διευθυντών Υποκαταστημάτων μετά την κατάργηση από 01/01/2011 του δικαιώματος άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, που επήλθε με την ρύθμιση του άρθρου 18 του ν. 3900/2010


      • Εγκύκλιος 107 2012

       Περιγραφή Δυνατότητα εκ νέου άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε. 01/3/2012 για υποθέσεις άνω των 2.000 ευρώ


      • Εγκύκλιος 133 2013

       Περιγραφή Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων


      • 1 Κοινοποίηση Αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Γραμματέας της Τ.Δ.Ε. κοινοποιεί στο Διευθυντή του τοπικά αρμόδιου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ τις Αποφάσεις της Τ.Δ.Ε., οι οποίες είναι κατά του e-ΕΦΚΑ και άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00 €)

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση για Πρόθεση Προσφυγής κατά Απόφασης Τ.Δ.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής του υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει προφορικά το γραμματέα της Τ.Δ.Ε. σχετικά με την πρόθεσή του να προσφύγει κατά της Απόφασης της Τ.Δ.Ε.

       Σημειώσεις Εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της διοικητικής απόφασης στο Διευθυντή του οικείου Υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Σφράγιση και Αποστολή Φακέλου για Προσφυγή στο αρμόδιο Τμήμα e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο γραμματέας της Τ.Δ.Ε. σφραγίζει το φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΥΓΗ» και την αποστέλλει στο θεματικά αρμόδιο Τμήμα του υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Απόψεων και Προώθηση στον Προϊστάμενο για Έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος του κατά τόπο αρμόδιου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ συντάσσει απόψεις επί του θέματος και τις προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος για έλεγχο και υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος, Υπογραφή και Προώθηση Απόψεων στον Διευθυντή του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ελέγχει και υπογράφει τις απόψεις και τις προωθεί στο Διευθυντή του υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ για έλεγχο και υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος Απόψεων από τον Διευθυντή και Επιστροφή στον Υπάλληλο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής του υποκαταστήματος του e-EΦΚΑ ελέγχει και υπογράφει τις απόψεις και της επιστρέφει στον υπάλληλο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή Εγγράφου και Φακέλου στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων μέσω Υπηρεσιακού Ταχυδρομείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος του κατά τόπο αρμόδιου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ αποστέλλει στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ το έγγραφο των απόψεων μαζί με το σχετικό φάκελο μέσω υπηρεσιακού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Φακέλου και Κατάθεση Προσφυγής από Τμήμα Νομικών Υποθέσεων e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ συγκροτεί τον φάκελο, εμπλουτίζει τις απόψεις που έχουν σταλεί και καταθέτει την προσφυγή στην αρμόδια δικαστική αρχή.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για τη συγκέντρωση στοιχείων από τις Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας και η υποστήριξη των υποθέσεων αυτών μέχρι την κατάληξή τους. Επικουρικά και σε ορισμένα ζητήματα συνεργάζεται στενά με το Γραφείου Νομικού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Απόφασης από Δικαστική Αρχή στη Τ.Δ.Ε. και υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια δικαστική αρχή κοινοποιεί στη Τ.Δ.Ε. και στο κατά τόπο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ την απόφασή της

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου για την εκδίκαση της προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Γραμματέας της Τ.Δ.Ε. ενημερώνει το ειδικό βιβλίο σχετικά με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Εφαρμογή Δικαστικής Απόφασης από Υπάλληλο του Τμήματος e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος του υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ εφαρμόζει την απόφαση της δικαστικής αρχής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.