Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων σε υπηρεσία αρχή, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση537ee609-3797-449b-81ba-430c94d2744c 317382

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση ΚΥΑ για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε υπηρεσία αρχή, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. α) Η άσκηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί και στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων που πραγματοποιούν άσκηση σε υπηρεσία ή γραφείο της περ. α`.

γ) Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τοποθετούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν άσκηση σε υπηρεσία ή σε γραφείο της περ. α` και ανατίθενται καθήκοντα σε αυτούς.

2. α) Άσκηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί και σε νομική υπηρεσία δημόσιας υπηρεσίας, ανεξάρτητης αρχής και οργανισμού, καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

β) Η άσκηση σε υπηρεσία, αρχή, οργανισμό και νομικό πρόσωπο της περ. α` διαρκεί μέχρι δώδεκα (12) μήνες και τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του νομικού γραφείου ή ο νομικός σύμβουλος.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων που πραγματοποιούν άσκηση σε υπηρεσία, αρχή, οργανισμό και νομικά πρόσωπα της περ. α`.

3. α) Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή μερικά, στις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η σχετική δε αμοιβή των ασκουμένων βαρύνει τους οικείους φορείς. Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αντίστοιχα.

β) Ο αριθμός των ασκουμένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων της περ. α` καθορίζονται, αντίστοιχα, από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα από ενδιαφερόμενο φορέα (υπηρεσία, αρχή, οργανισμό, νομικό πρόσωπο)

Σημειώσεις

Αίτημα από ενδιαφερόμενο φορέα (υπηρεσία, αρχή, οργανισμό, νομικό πρόσωπο) προς το τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης , που να ζητάει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σχετικά με την πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στον ενδιαφερόμενο φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      KYA για πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων.

      Επίσημος τίτλος

      Κοινή Υπουργική Απόφαση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων σε υπηρεσία αρχή, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας που αιτείται την πρόσληψη υποψήφιου δικηγόρου πρέπει: α) Να έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νομική υπηρεσία δημόσιας υπηρεσίας, ανεξάρτητης αρχής / οργανισμού, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήριο,κλπ) και β) Να υπάρχει νομική υπηρεσία ή γραφείο νομικού συμβούλου στον φορέα που ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, του ενδιαφερόμενου φορέα για πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων, που να εγκρίνει την πρόσληψη ασκουμένων, τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων και το χρόνο άσκησής τους. Πρακτικό

       Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, του ενδιαφερόμενου φορέα για πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων, που να εγκρίνει την πρόσληψη ασκουμένων, τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων και το χρόνο άσκησής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης , σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67 του ν.4270/2014 ( αναρτημένη στη διαύγεια) και να βεβαιώνεται πως είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Απόφαση

       Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης , σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67 του ν.4270/2014 ( αναρτημένη στη διαύγεια) και να βεβαιώνεται πως είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Βεβαίωση της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών, σχετικά με την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων για τα επόμενα οικονομικά έτη. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών, σχετικά με την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων για τα επόμενα οικονομικά έτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση αυτή να πιστοποιεί ότι για καθένα από τα επόμενα έτη ανάλογη δαπάνη θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ενδιαφερόμενου φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Σχέδιο κ.υ.α. σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο να καθορίζεται η διαδικασίας επιλογής του ασκούμενου/ων δικηγόρου/ων, ο αριθμός των ασκουμένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων. Νομοθετικό κείμενο

       Σχέδιο κ.υ.α. σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο να καθορίζεται η διαδικασίας επιλογής του ασκούμενου/ων δικηγόρου/ων, ο αριθμός των ασκουμένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • Νόμος 13 4194 2013 208 Α
      • Νόμος 3 4745 2020 214 Α
      • 1 Κατάθεση αίτησης από αρμόδιο φορέα, πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε Προϊστάμενο τμήματος-Σύνταξη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή απόφασης για υπογραφή από Υπουργό Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απόφασης για δημοσίευση σε Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση της ΚΥΑ στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.