Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1977354f-7310-4d9f-bfdc-8659673513e6 197735

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άυλου συναινετικού διαζυγίου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη διαδικασία απαιτούνται: - οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet (σύζυγοι, συμβολαιογράφοι) - οι κωδικοί της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (δικηγόροι).

       Όχι Όχι

      • Απόφαση 70057οικ. 2021 6390 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206390

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ένας εκ των δύο δικηγόρων εκκινεί την διαδικασία. Συνδέεται στην εφαρμογή, μέσω κωδικών "PORTAL OLOMELEIA", και δημιουργεί νέα υπόθεση επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση ληξιαρχικής πράξης γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δικηγόρος καταχωρεί τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, δύναται να καταχωρεί είτε τα ΑΦΜ, είτε τους ΑΜΚΑ των δύο συζύγων και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων.

       Σημειώσεις Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας, τα απαραίτητα στοιχεία των συζύγων από το Μητρώο Πολιτών. Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δεν προχωρά.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή τελικού σχεδίου συμφωνητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία καταχωρεί α) το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο εφαρμογής, β) τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντας τον από την λίστα των συμβολαιογράφων, γ) τον ΑΦΜ και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιδίκου δικηγόρου. Μετά την υποβολή των ανωτέρω, ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία είτε αποθηκεύει προσωρινά την υπόθεση, είτε προχωρά σε οριστική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ηλεκτρονική ενημέρωση εμπλεκομένων στην υπόθεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε συνέχεια της ανωτέρω καταχώρησης, οι δύο δικηγόροι, οι δύο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την εκκίνηση της διαδικασίας. Ειδικότερα, ο αντίδικος δικηγόρος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να εισέλθει στην εφαρμογή και να επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί.

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη προς γνώση τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση στοιχείων από αντίδικο δικηγόρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αντίδικος δικηγόρος, μέσω κωδικών "Portal Olomeleia" επιβεβαιώνει τα στοιχεία της υπόθεσης, εισάγει τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, εγκρίνει το καταχωρημένο από τον δικηγόρο τελικό σχέδιο και είτε απορρίπτει είτε επιβεβαιώνει το περιεχόμενο αυτού. Σε περίπτωση που αποδεχθεί τα ανωτέρω στοιχεία, καταχωρεί τα στοιχεία του, ώστε να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη.

       Σημειώσεις Σε αυτό το σημείο, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε εκ των δύο δικηγόρων, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέρη προς ενημέρωση.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιβεβαίωση συζύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι σύζυγοι εισέρχονται στην εφαρμογή, μέσω κωδικών taxisnet, και λαμβάνουν γνώση του εγκεκριμένου, από αμφότερους τους δικηγόρους, σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο. Σε περίπτωση έγκρισης του περιεχομένου του συμφωνητικού, μέσω επιβεβαίωσης, οι σύζυγοι εισάγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη της πράξης. Μόλις και οι δύο σύζυγοι εγκρίνουν το συμφωνητικό, αποστέλλεται σε όλα τα μέρη (δικηγόροι, σύζυγοι, συμβολαιογράφοι) ηλεκτρονική ενημέρωση για την συναίνεση των συζύγων, οπότε και σηματοδοτείται η εκκίνηση της δεκαήμερης προθεσμίας του αρθ. 1441 του Αστικού Κώδικα.

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη.

       Όχι Όχι


      • 7 Αναμονή 10μερης προθεσμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσίας, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη δεν δύναται να υπαναχωρήσουν μέσω της εφαρμογής, ενώ διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης κατόπιν συνεννόησης με τον συμβολαιογράφο. Κατόπιν αυτού, όλα τα μέρη, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παρέλευση της προθεσμίας.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, αδρανήσουν να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης στην ήδη υπάρχουσα υπόθεση, εντός τριών μηνών από την εκκίνηση της διαδικασίας, η υπόθεση που έχει δημιουργηθεί ακυρώνεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής και τα μέρη θα πρέπει να εκκινήσουν την διαδικασία από την αρχή.

       Όχι Όχι


      • 8 Επεξεργασία του τελικού συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσεως γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή μέσω κωδικών taxisnet. Μετά την είσοδο του στην εφαρμογή, ο συμβολαιογράφος επεξεργάζεται το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσεως γάμου.

       Σημειώσεις Επιπλέον, ο συμβολαιογράφος δύναται να κατεβάσει το έγγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σε ψηφιακή μορφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή τελικής πράξης από τους συζύγους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Την τελική συμβολαιογραφική πράξη δύναται να εγκρίνουν οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, δυνάμει του αρθ. 24 του ν. 4727/2020 μέσω της εφαρμογής, είτε να υπογράφουν εκτός της εφαρμογής δια ζώσης ιδιοχείρως, είτε με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη της ιδιόχειρης (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή). Ο συμβολαιογράφος τηρεί στο αρχείο του το υπογεγραμμένο φυσικό ή εγκεκριμένο ψηφιακό έγγραφο.

       Σημειώσεις Μέχρι και τη στιγμή που η συμβολαιογραφική πράξη θα εγκριθεί και από τους δύο αντίδικους, δύναται να ακυρώνεται η διαδικασία από τον συμβολαιογράφο. Μόλις ολοκληρωθεί η ακύρωση, τότε αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους.

       Όχι Όχι


      • 10 Ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Μόλις εγκριθεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία της σύνταξής της. Κατά το στάδιο αυτό, απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Ο συμβολαιογράφος κατά την οριστικοποίηση τηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το κείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης στην εφαρμογή, βάση αλλαγών που τυχόν προέκυψαν κατά την υπογραφή.

       Σημειώσεις Κατά το στάδιο αυτό, η εφαρμογή θα αποστέλλει την τελική συμβολαιογραφική πράξη στις θυρίδες των δύο πολιτών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, οι σύζυγοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά προκειμένου να προβούν σε Πνευματική Λύση του γάμου. Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω διαλειτουργικότητας, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό/μοναδικό αναγνωριστικό, με βάση τον οποίο οι σύζυγοι ή οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν χρειαστεί. Οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού σφάλματος κατά την επικοινωνία με το μητρώο πολιτών, ο συμβολαιογράφος λαμβάνει γνώση ηλεκτρονικά και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 11 Πνευματική λύση του γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία έκδοσης αυτής, την αρμόδια Μητρόπολη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.